Cyber Security

Säkerhet i molnet

Upptäck mer

Molnets möjligheter att säkra ert data och er verksamhet

Data benämns idag som världens mest värdefulla resurs; för affärsutveckling, innovation och tillväxt. Det har alltid funnits en hotbild som vi behövt skydda vår IT-miljö mot. Historiskt har “datasäkerhet” mest handlat om antivirus och brandväggar och något som ofta inte fått någon större prioritet att lägga varken tid eller pengar på. Idag är både hotbilden en helt annan. Och säkerhet, eller cyber security som vi numer kallar det, är en prioriterad fråga för alla styrelser och verksamheter.

Alla verksamheter har i olika omfattning ett historiskt digitalt arv, ett digitalt lapptäcke som dels försvårar förändring och håller företagen kvar i gårdagen men alla hål, luckor och sårbarheter i det digitala lapptäcket gör också företagen mycket sårbara för cyberattacker. Att skydda detta bräckliga digitala lapptäcke mot dagens skickliga, välutbildade och innovativa hotaktörer beväpnade med kraftfulla digitala kofötter är minst sagt utmanande.

Att flytta sitt data till molnet är ett första viktigt steg för att öka säkerheten då ni out-of-the-box får en säkerhetsnivå som få har råd eller kompetens att bygga upp eller underhålla.

Säkerhet i fyra steg

Om strategi, analys & planering

Vi genomför säkerhetsanalyser av er nuvarande IT-miljö – både på marken och i molnet för att hitta ev sårbarheter som behöver åtgärdas för att ni inte ska drabbas av olika typer av intrång. I workshopsformat så går vi igenom hur ni ökar er säkerhet genom att konfigurera er M365- och Azuremiljö på bästa sätt.

Några exempel på vad vi hjälper våra kunder med i detta steget på väg mot ökad säkerhet;

  • Säkerhets workshop med fokus på M365 miljöer och Azure Sentinel (SIEM och SOAR system)
  • Omfattande digital analys av er infrastruktur med konkreta råd på åtgärder
  • Information assessment, vi inventerar era datakällor och bistår er med hur ni ska säkerhetsklassa ert data

Om pilot & åtgärd

Att övervaka IT-miljön mot säkerhetsintrång är idag ett måste. Vi sätter upp Azure Sentinel i er Azure miljö som kan samla in och analysera säkerhetsloggar från hela er IT-miljö – på marken och i molnet – så att ni får en överblick på hot och intrångsförsök mot er miljö. Under ett pilotprojekt så visar vi på hur man konfigurerar och bygger automationer för att hålla säkerheten hög. Insteget att komma igång är lågt men värdet är stort.

Vi hjälper också våra kunder med ex vis följande;

  • Införande av Defender for Endpoints
  • Införande av säkerhetsfunktionerna i M365 E5
  • Rådgivning kring uppbyggnad av ert eget säkerhetsarbete

Om governance & managering

Vår SOC-tjänst CloudOps Security innebär att er IT-miljö har en 24/7 säkerhetsbevakning och vi agerar på inkommande säkerhetsincidenter. Varje månad får ni en genomgång av de säkerhetslarm som inkommit och hur de hanterats och vi föreslår de förbättringar som behöver ske i er miljö.

Om utveckling & innovation

Er IT-miljö förändras och utvecklas hela tiden och likaså kommer det nya hotbilder konstant. Vi arbetar nära er för att förbygga hot och med bl a ramverket MITRE ATT&CK bygger vi automatiska åtgärder i er Azure Sentinel miljö mot kända hot. Vi utför threat hunting i er miljö om vi misstänker att ett intrång kan ha inträffat.