Live mellan 12.30 - 13.00

Välkommen till den tredje delen i Asurgents webinar-serie om NIST Cybersecurity Framework (CSF), där vi fokuserar på steget Detect and Respond. Efter att ha etablerat skyddsåtgärder är nästa steg att snabbt upptäcka och svara på säkerhetsincidenter. I detta webinar ger vi insikter i hur organisationer kan implementera effektiva detekterings- och responsstrategier för att minimera effekten av potentiella hot.

Vi kommer att utforska strategier, verktyg och metoder för att upptäcka säkerhetsincidenter tidigt och agera snabbt för att begränsa skadan. Vi diskuterar även vikten av att ha väldefinierade processer för att svara på incidenter, från initial analys till återställning, för att stärka organisationens säkerhetsförmåga.

Innehåll:

  • Introduktion till NIST CSF: En kort översikt av ramverket.
  • Fokus på Detect & Respond: Hur man etablerar effektiva detekterings- och responsprocesser.
  • Strategier och praxis: Hur man upptäcker och hanterar säkerhetsincidenter effektivt.
  • Verktyg och tekniker: Verktyg och tekniker för att upptäcka hot och genomföra incidentrespons.
  • Praktiska exempel: Hur olika organisationer har implementerat Detect & Respond-steget.
  • Frågor och svar: Möjlighet att diskutera och ställa frågor till våra cybersäkerhetsexperter.

Målgrupp:

Detta webinar är avsett för IT- och cybersäkerhetsprofessionella, samt organisationens ledare som söker att förbättra sin förmåga att skydda kritiska informationstillgångar.

Anmälan:

Anmäl dig via formuläret. Webinaret är gratis och kommer att hållas på svenska.
Delta i vårt webinar för att utforska viktiga skyddsstrategier och tekniker som kan hjälpa din organisation att stärka sin försvarsmur mot cybersäkerhetshot.

Talare

halv

David Lindin

Principal Cloud Architect and Security Engineer