Azure

Microsoft Azure

Azure är en plattform som är i ständig rörelse och förbättring och vårt jobb är att se till att ni alltid kan dra nytta av molnets fulla potential!

Kontakta oss

bild på ett moln
Microsoft-Cloud-Visual-2022-07_Cloud-Infrastructure

Azure

Molnet är överlägset markens infrastruktur och teknologi

Den teknologiska utvecklingen i molnet går otroligt snabbt och det kommer mer eller mindre dagligen nya funktioner som gör er verksamhet säkrare, mer kostnadseffektiv eller ger er möjlighet att bli mer konkurrenskraftiga på er marknad.

Våra certifierade konsulter hjälper er oavsett i vilket skede av er molnresa ni är eller om ni står inför ett viktigt projekt och behöver anlita expertis.

Asurgent räddar Scandic från onödiga kostnader

När Scandic skulle välja en leverantör för övervakning och managering av Azuremiljön föll valet på Asurgent.
“Asurgent visade upp en spetskompetens som vi så länge eftersökt. Det i kombination med deras driftstjänst CloudOps som överraskade i enkelhet att använda samt den snabba leveransförmågan.”
Björn Jonasson Head of Infrastructure Scandic

Azure i fyra steg

Från mark till moln med Azure

Asurgent har tre år i rad av Microsoft utsetts till en av de främsta leverantörerna inom Azure-området i Sverige och vår kompetensbredd och erfarenhet av olika Azure-projekt är helt enkelt svårmatchad.

Kontakta oss

jason-goodman-Oalh2MojUuk-unsplash
sajad-nori-21mJd5NUGZU-unsplash
hunters-race-MYbhN8KaaEc-unsplash
kvalifik-5Q07sS54D0Q-unsplash (1)
01 / 04

Strategi och planering

Vi vet att flytten av en IT-miljö från mark till moln innebär en rad förändringar för er som beställare och köpare av IT.

Oavsett om ni står inför att flytta system till molnet för första gången eller om det är dags att flytta upp fler system så hjälper vi er med beslutsunderlag och projektplaner.

Vi har erfarenhet från över 100 olika förstudier där vi inventerat de tekniska förutsättningarna, dokumenterat verksamhetens drivkrafter, beräknat kostnaden för molnflytt och molndrift inklusive projektplanen för hur en migrering enligt best practice bör gå till.

Våra rådgivare genomför också compliance workshopar där vi förklarar vad de olika regelverken och lagarna betyder och hur ni kan genomföra er riskanalys för att hitta rätt lösning för er.

02 / 04

Migrering & transformation

När flytten är planerad och bestämd tar våra projektledare över ansvaret att genomföra och navigera er flytt till molnet. Hela vägen från planering på marken till en säker landning i molnet, vare sig det rör sig om att flytta ett enstaka system eller hela IT-miljön. Våra molnarkitekter och molnkonsulter står för allt tekniskt arbete – tillsammans med er personal eller andra leverantörer.

Alla projekt har sin grund i våra egna erfarenheter kombinerat med best practice modellen från Microsoft Cloud Adoption Framework och Well Architected Framework.

03 / 04

Governance & managering

Vår governance och managering baseras på Microsoft Cloud Adoption Framework som ständigt utvecklas som ett best practise på hur en Azure miljö bäst hanteras, underhålls och övervakas.

Vi utgår i vår Governance från fem discipliner och områden:

 • Kostnadshantering
 • Säkerhet
 • Standardisering
 • Identiteter
 • Automation och deployment

För övervakning och managering har vi marknadens mest moderna tjänst - CloudOps Azure!

04 / 04

Utveckling & innovation

Vi vidareutvecklar er Azure miljö för att ni ska kunna dra nytta av molnets automation, säkerhet och inte minst alla dess plattformstjänster och applikation som ger er maximalt värde.

Under rubriken utveckling och innovation så hjälper vi våra kunder med ex vis;

 • DevOps och automation med IaC (Infrastructure as Code)
 • App modernization när vi flyttar applikationer från infrastrukturlagret (IaaS) till tjänstelagret (PaaS)
 • Containers och managering med AKS/Kubernetes
cloudops azure screenshot

CloudOps Azure

En SaaS tjänst för 24/7-övervakning av din molnmiljö i Azure

CloudOps Azure övervakar din molnmiljö dygnet runt för att upptäcka eventuella störningar eller prestandaproblem.

Med funktionen Auto Repair genomförs åtgärder automatiskt och om ett larm kommer som CloudOps inte är programmerad att hantera så eskalerar systemet direkt till vår Cloud Operations organisation med våra experter. 

Vi finns tillgängliga dygnet runt, eller endast de timmar på dygnet ni önskar hjälp . 

Det är enkelt att testa tjänsten - och onboarding är gratis och tar mindre än 10 minuter!

Affärsmodellen kan sammanfattas i tre punkter;

 1. Onboarding for free
 2. Stay as long as you like
 3. Pay as you go

Välkommen att testa oss!

Vanliga frågor

Läs hela vår FAQ på länken nedan, eller kontakta oss för övriga frågor.

Läs hela FAQ

Vi har applikationer som körs i en Citrixmiljö, hur migrerar vi dem bäst om vi vill flytta till Azure?

Microsoft har en tjänst som heter Azure Virtual Desktop (AVD) som ni kan använda istället för Citrix om behovet av fjärrskrivbord eller om ni har applikationer som är känsliga för längre svarstider.

Vi har en Azure-miljö uppsatt sedan tidigare men är inte säkra på att nuvarande design är den bästa för oss. Brukar ni göra analyser av befintliga Azure miljöer?

Ja absolut. Våra seniora molnarkitekter ser ofta över arkitekturen och utifrån Microsofts best practices visar på vad som skulle behöva förbättras för att miljön ska vara säker och kostnadseffektiv.

Hur är betalmodellen för CloudOps Azure?

Vi har delat in Azures samtliga tjänster i olika prisgrupper baserat på hur komplexa och tidskrävande de är att övervaka och incidenthantera i händelse av störning. Varje prisgrupp har ett timpris som debiteras per vald tjänst. Om ni väljer att en Azure-tjänst ska övervakas med CloudOps varje timme under en månad blir debiteringen timpriset gånger antalet timmar. Det innebär en betalmodell som är väldigt flexibel där ni väljer vad som ska övervakas och under hur lång tid av en månad.

Hur lång tid tar en migrering till Azure?

Det beror på är det tråkiga svaret. Vid en molnflytt väljer man olika angreppsätt eller strategier som kallas 5R metoden. Dessa 5R står för Rehost (flytt av vm på marken till vm i molnet), Refactor (ex vis ändra från att använda databas server till databas tjänst), Rearchitect, Rebuild och Replace (ersätt med ny SaaS applikation). Snabbats är Rehost och som är den vanligaste metoden - för att i nästa fas välja någon av de andra R:en för fortsatt vidareutveckling.

När ni utvecklar infrastruktur med kod (IaC) gör ni det bara med Microsoft ARM och Bicep?

Vi utvecklar infrastrukturkod även med Terraform beroende på vad våra kunder har för behov av lösning.

Säkra din IT i molnet idag

Oavsett var på er säkerhets- eller molnresa ni befinner er så kan vi hjälpa er att ta nästa steg. Med några av branschens allra skickligaste konsulter får ni det stöd ni behöver!

Bli kontaktad