Azure

Azure är plattformen i molnet för dig

Upptäck mer

Vi flyttar er IT från marken till Azure för att ni ska dra nytta av molnets alla fördelar.

Att använda molnet för att skapa en stark verksamhet som snabbt kan utveckla och anpassa sina tjänster och produkter och vara plattformen som kan skalas beroende på organisationens utveckling är idag något som de flesta har som en självklar strategi. Molnet är överlägset markens infrastruktur och utbud av tjänster och alltfler lämnar markens digitala lapptäcken för att komma åt de intelligenta tjänster som Azure erbjuder.

Asurgent har tre år i rad av Microsoft utsetts till en av de främsta leverantörerna inom Azure området i Sverige och vår kompetensbredd och erfarenhet av olika Azure projekt är svårmatchad. Våra certifierade konsulter kan hjälpa er i alla steg av er molnresa och vi delar gärna med oss av olika referenscase.

Azure i fyra steg

Om strategi & planering

Vi vet att flytten av en IT-miljö från mark till moln innebär en rad förändringar för er som beställare av IT. Just därför tog vi fram tjänsten Cloud TakeOff. Som namnet indikerar innefattar tjänsten de förberedelser som krävs för att ni ska kunna lyfta er infrastruktur från marken upp till molnet.

Vi inventerar ert nuläge och tar fram ett beslutsunderlag som utöver alla ekonomiska parametrar också visar på en molnarkitektur för hur ni flyttar era system till Azure.

Om migrering & transformation

När flytten är planerad och bestämd tar våra projektledare över ansvaret att genomföra och navigera er flytt till molnet. Hela vägen från planering på marken till en säker landning i molnet, vare sig det rör sig om att flytta ett enstaka system eller hela IT-miljön. Våra molnarkitekter och molnkonsulter står för allt tekniskt arbete – tillsammans med er personal eller andra leverantörer.

Alla onboarding projekt har sin grund i våra egna erfarenheter kombinerat med best practice modellen från Microsoft Cloud Adoption Framework. 

Om governance & managering

Vår governance och managering baseras på Microsoft Cloud Adoption Framework som ständigt utvecklas som ett best practise på hur en Azure miljö bäst hanteras, underhålls och övervakas.

Vi utgår i vår Governance från fem discipliner och områden:

  • Kostnadshantering
  • Säkerhet
  • Standardisering
  • Identiteter
  • Automation och deployment

För övervakning och managering har vi marknadens mest moderna driftstjänst utvecklad för Azure – CloudOps.

Om utveckling & innovation

Vi vidareutvecklar er Azure miljö för att ni ska kunna dra nytta av molnets automation, säkerhet och inte minst alla dess plattformstjänster och applikation som ger er maximalt värde.

Under rubriken utveckling och innovation så hjälper vi våra kunder med ex vis;

  • DevOps och automation med IaC (Infrastructure as Code)
  • App modernization när vi flyttar applikationer från infrastrukturlagret (IaaS) till tjänstelagret (PaaS)
  • Containers och managering med AKS/Kubernetes