Microsoft 365

Ditt produktivitetsmoln i arbetet

Upptäck mer

Plattformen för en modern arbetsplats!

Med Microsoft 365 och Microsoft Teams kan Du förbättra säkerheten i ditt företag, minska kostnaderna och ge medarbetarna möjlighet att arbeta var de än är. Plattformen innehåller massor av funktioner och tjänster som kan höja produktiviteten i en organisation samtidigt som ni får kontroll över compliance och säkerheten i miljön.

Microsoft 365 är en snabbt växande plattform och man behöver ha ett “Evergreen” tänk i hur man ska få ut nyttan i organisationen vartefter som ny funktionalitet kommer. Vi hjälper er från rådgivning när ni vill ta steget till M365 och vi finns på hela resan för att ni ska kunna ta säkra och stadiga steg vartefter ni nyttjar allt fler funktioner.

Inom området som kallas för Modern Work så har vi ett affärsområde som dagligen arbetar med att hjälpa våra kunder med ex vis;

 • Rådgivning
 • Migrering från filserver till Sharepoint
 • Teams migreringar
 • Flytt från SCCM till Intune och Autopilot
 • Managerade klienter och enheter med Intune
 • Digitalisering och automatisering av verksamhetsprocesser med Microsoft Power Platform

Modern Work i fyra steg

Om strategi & planering

Våra rådgivare och arkitekter hjälper er med strategi och planeringsfrågor och ofta i olika typer av workshops. Vi genomför regelbundet olika typer av s k Accelerated Workshops med Compliance, Security, Endpoint Management m m som ämne. I dessa workshopar får ni inblick i plattformens fulla potential och vi diskuterar tillsammans fram vad och på vilket sätt ni får ut nyttan i er verksamhet.

Om migrering & transformation

Vi genomför regelbundet olika typer av migreringar och vi kan både vara er expertresurs i projekt ni själva vill driva eller att vi tar fullt ansvar för planering och genomförande.

Exempel på migreringsprojekt;

 • Migrering av on-prem exchange till exchange online
 • Migrering och flytt av filserver till Sharepoint online
 • Migrering till Teams
 • Flytt från SCCM till Intune & Autopilot

I dessa projekt så stöttar vi även med policys och utbildningar för hur er verksamhet ska nyttja de nya verktygen och funktionerna.

Om governance & managering

Med våra governance tjänster så hjälper vi er att hålla M365 miljön säker, kostnadseffektiv och underlätta för era användare att kunna vara produktiva i jobbet.

 • CloudOps365 – en governancetjänst för er M365 miljö
 • Managed Workplace – Intune managerad klientplattform

Om utveckling & innovation

Det kommer kontinuerligt nya funktioner och tjänster inom M365 plattformen och vi hjälper er att hitta rätt strategi för att få ut det på ett kontrollerat sätt till verksamheten. För att verkligen kunna få ut nyttan så hjälper vi ofta till med utbildningar av IT-personal eller direkt mot era slutanvändare.

Kraften och enkelheten i att ex vis med Power Apps automatisera och digitalisera olika verksamhetsprocesser kan nu ske på en bråkdel av hur traditionella utvecklingsprojekt brukar se ut.

Här är några exempel på hur vi hjälper våra kunder vidare för att öka produktivitet och samarbete med M365;

 • Teams adoption, policys för hur Teams ska användas med användarutbildningar
 • PowerApps utveckling för ex vis HR avdelningar som behöver förbättra on/offboardingprocesser
 • Utveckling av Sharepoint och Viva siter