Från mark till moln. Och vidare.

Vi hjälper er att lämna markens digitala lapptäcke och dra nytta av molnets alla fördelar

Dina möjligheter börjar här

Så säger våra kunder och partners

Så säger våra kunder och partners

Asurgent förstår verkligen styrkan med molnet och begriper sig verkligen på en affärsmodell som är Cloud Native. Eftersom de inte har egna datacenter finns det inte heller någon dold målsättning att få återbetalning på en sån investering. Man kan därför vara trygg med att kompetensen är både god och fokuserad på just cloud – vilket har skapat förutsättningen för ett gott samarbete.

Johan Ekblom CIO, Aspia

”Asurgent visade upp en spetskompetens som vi så länge eftersökt. Det i kombination med deras driftstjänst CloudOps som överraskade i enkelhet att använda samt den snabba leveransförmågan.”

Björn Jonasson Head of infrastructure, Scandic

Vi bjöd in ett antal olika driftsleverantörer men de imponerade inte när vi insåg att deras lösningar baserades på att de försökte anpassa sina traditionella driftstjänster för att kunna fungera mot en molnmiljö. Asurgent var de enda som hade tjänster och affärsmodeller anpassade för molnet. En annan stor fördel var också att vi såg att Asurgent inte har någon “legacy on prem”-miljö – alltså inget som håller dem tillbaka i det gamla

John Doe CIO, Anticimex International

Jag tror ingen riktigt förstår hur stort detta projekt faktiskt är och det mod Pernilla Bonde, Jesper Josbrant och våra HSB-föreningar visade är jag otroligt tacksam för. Framförallt eftersom nästan alla andra jag talade med var emot det. Kunder som bekanta. Och att Asurgent, som trots vår okända IT-miljö, tog sig an uppgiften, visar även det på stort mod

Mikael Andreasson Affärsområdeschef, HSB Affärsstöd

Asurgent har tagit en mycket intressant position på marknaden där de utmanar de traditionella IT-outsourcingbolagen

Hans Werner CEO, Radar Ecosystems

Våra utmärkelser

Vi är väldigt stolta. Och strävar efter fler.

Asurgent is a born-in-the-cloud partner who challenges the market of on-prem service providers. The company was founded in 2016 by IT outsourcing veterans with the vision that on-prem datacenters were not going to be able to compete with hyperscale datacenters like Azure. Being a fast-growing partner that is using 100% Microsoft cloud, Asurgent have helped many Swedish customers finding their way to Azure by demonstrating the increased value of functionality and more flexibility and control. A great partnership with Microsoft is a part of Asurgent’s success, and close collaboration with the local subsidiary has accelerated the business for both parties. Asurgent started out with Azure solutions and has since then expanded with M365 and security solutions to their great portfolio. The partner has repeatedly showcased innovative thinking by challenging the status quo and finding new solutions.

Denna partner har gång på gång påvisat att Azure är en fullt mogen plattform för att göra en fullständig ”lift & shift” från kunders egna datacenter.
Här har vi två partners som trots snarlik affärsmodell och konkurrens gjorde allt för kundens bästa.

För sitt enorma driv att jobba tillsammans med Microsoft för att migrera företag och organisationer till Azure-plattformen. Denna partner har gång på gång påvisat att Azure är en fullt mogen plattform för att göra en fullständig s.k. ”lift & shift” från kunders egna datacenter till Microsoft Azure. Tillsammans med egenutvecklade devopstjänster ritar denna partner om kartan för begreppet service provider, eller som de själva benämner det Cloud Sourcing.

Vi är asurgent

Vi fortsätter att bygga Asurgent för att erövra en stark position i Den Nya Sköna Digitala Världen. En värld där det enda konstanta är förändring.

Varje organisation och varje företag är ett socialt system. Människor möts och påverkar varandra. De utvecklar relationer, känslor och uppfattning om varandra. De delar information, gör kompromisser och fattar beslut. Deras sätt att jobba tillsammans antingen fyller dem med, eller tömmer dem på, energi. Ju bättre människorna i en organisation samarbetar för att nå gemensamma mål, desto större sannolikhet att de når målen. I en framgångsrik organisation riktas energin, tiden och kraften utåt – mot kunderna, mot affärerna.

Jag är också övertygad om att en framgångsrik organisation har en medvetet vald och tydlig position och en klar vision om vad det är för bolag man bygger. Med rätt personer ombord som delar en gemensam värdegrund med gemensam uppfattning om vad det är för bolag man bygger.

Vi har samlat några av branschens skickligaste molnkonsulter och tagit position som utmanare mot de traditionella drifts- och säkerhetsbolagen när vi hjälper våra kunder loss från det digitala lapptäcket och flyttar, övervakar och vidareutvecklar deras system i de publika molnen.

Vi har bestämt oss för att vara briljanta på att Hitta, Behålla och Utveckla talang; organisationen är summan av dess kompetenser, personligheter, erfarenheter. Det är så vi bygger bolaget idag och framåt och det är grundläggande för Asurgent; vi är ett värderingsstyrt företag vars framgång avgörs av “Vem” och inte av “Vad”.