Om företaget

Ejendals är ett svenskt varumärke som grundades 1949 av Valfrid Ejendal i Leksand där huvudkontoret fortfarande finns. Vi är specialiserade på att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som skyddar händer och fötter.

Tjänster vi hjälpt företaget med

Microsoft Azure

Cyber Security

1378_outdoor_05

Inledning

Vi har suttit ner och pratat med Ejendals CIO Mats Nordqvist om deras samarbete med Asurgent, i det här caset får ni en helhetsbild av arbetet som gjorts och ni får höra hur Ejendals ser på samarbetet.

Vilka är Ejendals?

Ejendals är ett svenskt varumärke som grundades 1949 av Valfrid Ejendal i Leksand där huvudkontoret fortfarande finns. Vi är specialiserade på att utveckla, tillverka och marknadsföra ssprodukter som skyddar händer och fötter.

Målet för oss är att säkerställa yrkespersoners säkerhet och komfort inom olika branscher. Företaget är familjeägt och finns på över 30 marknader i huvudsak inom Europa.  

Vad är viktigt för Ejendals?

Förutom att arbeta med kvalitativa material och leverantörer för produktframställning är det viktigt för företaget att ha IT processer och stödsystem som fungerar 24/7 samt att ha medarbetare som har hjärtat i att arbeta med ständig förbättring.

Genomförandet

hacking

Hur såg resan ut i sin helhet?

Vi hade ett behov och Asurgent visade sig vara duktiga på att både presentera men också beskriva hur genomförandet skulle hanteras. Därefter sattes projektteamet som var med på  hela resan vilket var otroligt värdefullt för oss. Vid tillfällen där det behövdes så togs experter in för att säkerställa en bra slutleverans.

Innan vi startade projektet genomfördes ett antal workshops för att säkerställa rätt design och säkerhetsnivå. Vi passade också på att ”städa” i vår gamla miljö och avvecklade ett stort antal system som ersatts av moderna SaaS-lösningar.

Vad implementerades?

Vi flyttade hela vår infrastruktur till Azure med en arkitektur byggd enligt Microsoft Cloud Adoption Framework och Enterprise Scale Architecture.  Vi byggde en helt ny miljö från scratch innehållande AD, Identity, Management Groups och Landingzones, nätverkstopologi och connectivitet, säkerhet och compliance, Business Continuity och Disaster Recovery samt automation.

Hur fungerade projektet?

Mycket bra och vi är väldigt nöjda. Båda parter har under projektet arbetat proaktivt och haft en bra och öppen dialog.

Vad var framgångsfaktorerna?

Rätt resurser på båda sidor samt täta avstämningar samt en styrgrupp som var väl insatt i projektet.

Hur löstes utmaningar?

I dialoger under avstämningar och frågeställningar som var av större karaktär lyftes till styrgruppen för snabba beslut.

Resultatet

1517528707080

"Vi är väldigt nöjda med både resultat av projektet samt hur det drevs. Kompetensen som behövdes för att få ihop helheten fanns hos båda parter. Projektets kostnads- och tidsestimat höll också vilket var viktigt för oss."

Mats Nordqvist, CIO.

Vad blev resultatet (affärsvärdet) av molnflytten?

Vi har fått en mycket mer modern IT-infrastruktur som är skalbar och det gör att vi kan möta verksamhetens behov av snabba förändringar utan att ta hänsyn till system driftade i ett gammalt Datacenter. Då nyheter idag implementeras först i Microsoft Cloudlösningar där också säkerhet är en otroligt viktig komponent ser vi ett stort värde att vi idag ligger i framkant IT-säkerhetsmässigt.

Är Ejendals nöjda och varför?

Vi är väldigt nöjda med både resultat av projektet samt hur det drevs. Kompetensen som behövdes för att få ihop helheten fanns hos båda parter. Projektets kostnads- och tidsestimat höll också vilket var viktigt för oss.

Finns det några lärdomar som man vill dela med sig av?

Gör assessments för att få helt koll på hur en ny miljö kan byggas, säkerställ att du som företag väljer rätt partner att göra jobbet.

Har Ejendals gått in i några av Asurgents managerade tjänster?

Vi har tjänster hos Asurgent, vilka exakt håller vi för oss själva men kan nämna att dessa fungerar bra och vi har en god dialog och får den hjälp och stöd vi behöver.

Slutord

people-in-a-technology-cyber-space-meeting-2022-12-15-23-17-26-utc

Hur ser framtiden ut för Ejendals digitala resa?

Vi kommer fortsätta att arbeta med att vara så digitaliserade som det är möjligt för vår verksamhet. Vi vill ligga i framkant men kanske inte vara först ut på ny teknologi. Det viktiga för oss är att vi från IT sidan levererar det som hjälper vår affär och gör det bättre för våra kunder.

Fler kundcase

Asurgent räddar Scandic från onödiga kostnader

När Scandic skulle välja en leverantör för övervakning och managering av Azuremiljön föll valet på Asurgent.
“Asurgent visade upp en spetskompetens som vi så länge eftersökt. Det i kombination med deras driftstjänst CloudOps som överraskade i enkelhet att använda samt den snabba leveransförmågan.”
Björn Jonasson Head of Infrastructure Scandic