Kundcase

Vi är väldigt stolta över våra kunder och de projekt vi genomfört. Vi lyckas när vi lyckas tillsammans!

Ejendals har nu en modern IT-infrastruktur som är skalbar.

Ejenadals flyttade hela sin infrastruktur till Azure med en arkitektur byggd enligt Microsoft Cloud Adoption Framework och Enterprise Scale Architecture. De byggde en helt ny miljö från scratch innehållande AD, Identity, Management Groups och Landingzo...
"Vi är väldigt nöjda med både resultat av projektet samt hur det drevs. Kompetensen som behövdes för att få ihop helheten fanns hos båda parter. Projektets kostnads- och tidsestimat höll också vilket var viktigt för oss."
Mats Nordqvist, CIO Ejendals

Digital framåtanda i Aspias omfattande molntransformation

Som en avknoppning från PWC har Aspia som bolag en lång historia och en stark kunskapsbas. Med mycket historia följde också en stor del låsta system och markbaserade plattformar som inte gynnade bolagets digitala, ambitiösa planer. Med nytillträdde CIO...
"Asurgent förstår verkligen styrkan med molnet och begriper sig verkligen på en affärsmodell som är Cloud Native."
Johan Ekblom, CIO Aspia

Asurgent räddar Scandic från onödiga kostnader

När Scandic skulle välja en leverantör för övervakning och managering av Azuremiljön föll valet på Asurgent.
“Asurgent visade upp en spetskompetens som vi så länge eftersökt. Det i kombination med deras driftstjänst CloudOps som överraskade i enkelhet att använda samt den snabba leveransförmågan.”
Björn Jonasson Head of Infrastructure Scandic

CloudOps Security var en tjänst som passade vår organisation – Aspia

Vi träffade Johan Ekblom (CIO) och Carl-Magnus Brandt (CISO) på Aspia och frågade dem lite kring hur de använder CloudOps Security och hur implementationen gick till. Se hela case study-filmen här, eller läs en lite längre intervjun nedan.
Vi växer tillsammans med Asurgent och kan implementera nya tekniska funktioner på ett väldigt snabbt och resurseffektivt sätt
Carl-Magnus Brandt, CISO Aspia

HSB skriver historia med molnflytt

“Det kommer aldrig att gå”. Så sa de flesta som hörde talas om det unika projektet. En planerad tidsram på 18 månader som kortades ned och utfördes på 26 veckor. En komplett flytt av 380 servrar. Flytthelgen var i mitten av juni 2020 då över hundra p...
Jag tror ingen riktigt förstår hur stort detta projekt faktiskt är ... Framförallt eftersom nästan alla andra jag talade med var emot det. Och att Asurgent, som trots vår okända IT-miljö, tog sig an uppgiften, visar även det på stort mod.
Mikael Andreasson, Affärsområdeschef HSB.