Kundcase

Vi är väldigt stolta över våra kunder och de projekt vi genomfört. Vi lyckas när vi lyckas tillsammans!

Anticimex IT-flytt underlättar global tillväxt

Anticimex förvärvar regelbundet nya bolag runt om i världen. Det ställer krav på den centrala IT-funktionen inom koncernbolaget Anticimex International att vara snabb och flexibel. För att kunna stötta koncernens tillväxt behövs också globala lösn...
Molnet ger oss fördelarna med att kunna leverera IT globalt, på ett standardiserat sätt och med en hög driftstabilitet.
John Do, Head of Group IT på Anticimex.