Om företaget

Förebygger och skyddar sedan 1934.

Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen.

Tjänster vi hjälpt med

CloudOps Azure

cloud-1440×810

Flytten till molnet ökade flexibiliteten för Anticimex

För några år sedan togs beslutet att flytta upp alla centrala IT-system till molnet. På den tiden var alla system placerade hos en svensk driftleverantör med datahallar i Sverige.

– Våra system hanterades då av ett mindre, lokalt, driftbolag och vi satt i knät på leverantören med ett stort beroende av deras tjänsteutbud och vad de kunde leverera och hade kompetens inom, berättar John Do, Head of Group IT på Anticimex.

– Vi hade en väldigt liten flexibilitet och det var utmanande att kunna leverera ett bra IT-stöd till verksamheten i den takt vi växer på global basis – så det var inte en hållbar lösning för oss, säger John.

Växande behov av global IT-miljö

När Anticimex började erbjuda digitala skadedjursfällor med tekniken Internet of Things påskyndade det beslutet att bygga upp en central molnmiljö. Den digitala skadedjurskontrollen skulle erbjudas i alla företagets länder och Anticimex behövde en molnmiljö som kunde fungera som en global plattform för verksamheten. Valet föll på Microsoft Azure då det redan fanns upparbetad kompetens och relationer med Microsoft inom bolaget.

1663832532574

– Beslutet att flytta till molnet berodde på flera orsaker. En stor anledning var verksamhetens behov av att kunna erbjuda våra kunder den digitala skadedjurskontrollen, men vi hade även ett behov av att använda molnet då vi hade fördröjningar i vissa länder på grund av att all central IT levererades från Sverige

John Do, Head of Group IT

Flytt och förvaltning i ett

För att genomföra flytten till molnet behövde Anticimex hitta rätt leverantörer som kunde både ge bra råd och genomföra flytten men även ta hand om övervakning av systemen efter genomförd flytt.

– Vi insåg direkt att vi fortsatt ville ha en driftsleverantör som övervakar och förvaltar vår molnmiljö. Vi var inte beredda att bygga upp en egen IT-organisation för det, säger John.

– Vi bjöd in ett antal olika driftsleverantörer men de imponerade inte när vi insåg att deras lösningar baserades på att de försökte anpassa sina traditionella driftstjänster för att kunna fungera mot en molnmiljö. Asurgent var de enda som hade tjänster och affärsmodeller anpassade för molnet. En annan stor fördel var också att vi såg att Asurgent inte har någon “legacy on prem”-miljö – alltså inget som håller dem tillbaka i det gamla, säger John.

“Definitivt rätt beslut”

Flytten till molnet innebar att beroenden mellan system behövde redas ut. Anticimex behövde även se över hur ansvar skulle fördelas inom koncernen.

– Att flytta till molnet var definitivt rätt beslut. Vägen dit var brokig, lite av en upptäcktsresa, då vi tvingades reda ut system- och ansvarsfrågor internt. Det var en hel del arbete men samtidigt väldigt nyttigt, säger John.

– Majoriteten av systemen är idag på infrastrukturnivå och vi är nu i fasen att transformera successivt till plattformstjänster eller SaaS-lösningar och över tid kostnadsoptimera hela molnmiljön, förklarar han.

 

Flexibelt i alla länder

Anticimex har en tydlig decentraliserad modell. Det innebär att koncern-IT tillhandahåller en grundinfrastruktur som de olika Anticimexbolagen sedan har stor frihet att verka inom med sina val av applikationer och lösningar. Det underlättar också möjligheterna att lokalt välja vilka partners man vill arbeta tillsammans med.

– Molnet ger oss fördelarna med att kunna leverera IT globalt, på ett standardiserat sätt och med en hög driftstabilitet. Dessutom är det den snabba åtkomsten till nya funktioner och tjänster som verkligen gör att vi kan stödja verksamheten mycket bättre än tidigare. Vi har tagit fram en intern guide med “best practice” för hur de olika länderna kan bygga upp sina miljöer i Microsoft Azure. Vi satsar på att fortsätta stödja resan till molnet i länderna där vi verkar, säger John.

Spetskompetensen var avgörande

Molnmiljön övervakas och förvaltas av Asurgent med den automatiserade driftstjänsten CloudOps.

– CloudOps var en betydande komponent i valet av Asurgent. Vi hade kunnat välja flera olika leverantörer för flytten till molnet men ingen annan har kombinationen av spetskompetens inom rådgivning och molnarkitektur tillsammans med en driftstjänst anpassad för molndrift som Asurgent, avslutar John.

Fler kundcase

Ejendals har nu en modern IT-infrastruktur som är skalbar.

Ejenadals flyttade hela sin infrastruktur till Azure med en arkitektur byggd enligt Microsoft Cloud Adoption Framework och Enterprise Scale Architecture. De byggde en helt ny miljö från scratch innehållande AD, Identity, Management Groups och Landingzo...
"Vi är väldigt nöjda med både resultat av projektet samt hur det drevs. Kompetensen som behövdes för att få ihop helheten fanns hos båda parter. Projektets kostnads- och tidsestimat höll också vilket var viktigt för oss."
Mats Nordqvist, CIO Ejendals

Säkra din IT idag

Vi har samlat några av branschens skickligaste molnkonsulter och tagit position som utmanare mot de traditionella drifts- och säkerhetsbolagen

Call to action Call to action