Om företaget

Scandic är Nordens största hotelloperatör med ett nätverk av närmare 280 hotell i sex länder. 

Tjänster vi hjälpt med

Microsoft Azure

scandic-1100x600svisa bildbesk

När Scandic skulle välja en leverantör för övervakning och managering av Azuremiljön föll valet på Asurgent.

Scandic är Nordens största hotelloperatör med ett nätverk av närmare 280 hotell i sex länder. Sedan flera år tillbaka har Scandic använt infrastruktur och tjänster i Azure för sina olika webbar för hotellbokningar och en RPA (Robotic Processing Automation) baserad lösning med integration mot de stora hotellbokningssiterna på nätet. I deras IT-strategi ligger att använda molntjänster i allt större utsträckning för att skapa ett större värde för kunder och medarbetare – så behovet av en kompetent leverantör som kan hjälpa till med rådgivning och driftstjänster i molnet har ökat.

Björn Jonasson är Head of Infrastructure på Scandic och berättar varför valet föll på Asurgent;

1517739083274

“Asurgent visade upp en spetskompetens som vi så länge eftersökt. Det i kombination med deras driftstjänst CloudOps som överraskade i enkelhet att använda samt den snabba leveransförmågan.”

Björn Jonasson Head of Infrastructure 

Arbetet med att onboarda Scandics Azure miljö i driftstjänsten startade i januari 2020 med övervakning av ett antal komponenter i olika subscriptions i Scandics Azure miljö.

“Konceptet CloudOps var som klippt och skuret för behovet vi hade. Etableringen gick extremt snabbt och Scandic kunde själva i princip i realtid ändra SLA nivåer på enskilda komponenter. Vi hade sedan ett antal möten med uppföljning och förfinande av rapportering samt förslag på åtgärder.”

I mars 2020 kom Covid-19 som ställde allt på sin spets och drabbade Scandics intäkter och verksamhet snabbt och de var tvungna att säga upp tjänsterna med omedelbar verkan.

“Det Asurgent då gör är att dom snabbt erbjuder hjälp kring kostnadssänkningar i Azure – helt utan kostnad. Under våren 2020 räddade Asurgent Scandic från flera onödiga kostnader och det utan motkrav.”

När detta skrivs så är det slutet på september och Covid-19 håller fortfarande världen i sitt grepp även om vi har gått in i en ny fas där samhället börjat öppna upp mer och resandet sakta börjar komma igång igen.

“Jag ser fram mot att kunna återuppta samarbetet med Asurgent igen och kan varmt rekommendera Asurgent som en toppleverantör inom segmentet Cloud Operations”, avslutar Björn Jonasson.

Fler kundcase

Anticimex IT-flytt underlättar global tillväxt

Anticimex förvärvar regelbundet nya bolag runt om i världen. Det ställer krav på den centrala IT-funktionen inom koncernbolaget Anticimex International att vara snabb och flexibel. För att kunna stötta koncernens tillväxt behövs också globala lösn...
Molnet ger oss fördelarna med att kunna leverera IT globalt, på ett standardiserat sätt och med en hög driftstabilitet.
John Do, Head of Group IT på Anticimex.