Live mellan 12.30 - 13.00

Det är dags för den avslutande delen i Asurgents webinar-serie om NIST Cybersecurity Framework (CSF), där vi utforskar det fjärde och sista steget: Recover.

Detta steg är avgörande för att säkerställa att en organisation kan återhämta sig effektivt efter en cybersäkerhetsincident. Vi kommer att gå igenom hur man planerar och genomför recover-processer som minimerar störningar och återställer tjänster och processer till normal drift så snabbt som möjligt.

Webinaret kommer att belysa vikten av att ha robusta recover-planer, verktyg och tekniker för att återställa kritiska funktioner samt strategier för att stärka motståndskraften mot framtida incidenter. Genom praktiska exempel utforskar vi hur man förbereder och reagerar på incidenter för att säkerställa kontinuitet och skydda mot långsiktiga effekter.

Innehåll:

Återblick på NIST CSF: Sammanfattning av ramverket och dess betydelse.

  • Fokus på recover: Vikten av recovery i cybersäkerhetsstrategin.
  • Recover-processer: Hur man utformar och genomför återhämtningsstrategier.
  • Verktyg och tekniker: Presentation av tekniker och verktyg för effektiv återhämtning.
  • Fallstudier: Exempel på hur recover-steget har implementerats i olika organisationer.
  • Frågor och Svar: Möjlighet för deltagarna att ställa frågor och interagera med våra experter.

Målgrupp:

Detta webinar är avsett för IT- och cybersäkerhetsprofessionella, samt organisationens ledare som söker att förbättra sin förmåga att skydda kritiska informationstillgångar.

Anmälan:

Anmäl dig via formuläret. Webinaret är gratis och kommer att hållas på svenska.

Talare

Magnus_close_www

Magnus Wästfjärd

Senior Advisor @ Asurgent