Live mellan 12.30 - 13.00

Välkommen till den andra delen av Asurgents webinar-serie om NIST Cybersecurity Framework (CSF) där vi fokuserar på steg 2: Protect. Efter att ha identifierat de kritiska tillgångarna är nästa steg att säkerställa deras skydd. Detta webinar syftar till att ge djupare insikter i hur organisationer kan implementera effektiva skyddsåtgärder för att förebygga, begränsa och minimera konsekvenserna av potentiella cybersäkerhetshot.
I denna session kommer vi att utforska strategier och praxis för att skydda informationssystem och tillgångar. Vi kommer att diskutera vikten av att upprätthålla dataskydd, genomföra tillgångshantering och kontroller, säkerställa lämpliga säkerhetsåtgärder och utbildning av personal. Genom att detaljerat gå igenom Protect-komponenterna i NIST CSF, ger vi deltagarna de verktyg och kunskaper som krävs för att bygga en robust cybersäkerhetspostur som skyddar mot och minskar risken för säkerhetshot.

Innehåll:

  • Översikt av NIST CSF: En återblick på ramverkets struktur.
  • Fokus på Protect: Djupgående genomgång av skyddsåtgärder och deras roll i cybersäkerhetsstrategin.
  • Strategier och praxis: Hur man effektivt implementerar skyddsåtgärder för att säkerställa integritet, tillgänglighet och konfidentialitet.
  • Verktyg och tekniker: Presentation av tekniker och verktyg som stödjer skyddsåtgärder.
  • Praktiska exempel: Exempel på hur olika organisationer har implementerat Protect-steget.
  • Frågor och svar: Möjlighet att ställa frågor och diskutera med våra cybersäkerhetsexperter.

Målgrupp:

Detta webinar är avsett för IT- och cybersäkerhetsprofessionella, samt organisationens ledare som söker att förbättra sin förmåga att skydda kritiska informationstillgångar.

Anmälan:

Anmäl dig via formuläret. Webinaret är gratis och kommer att hållas på svenska.
Delta i vårt webinar för att utforska viktiga skyddsstrategier och tekniker som kan hjälpa din organisation att stärka sin försvarsmur mot cybersäkerhetshot.

Talare

1517706531680

David Järnström

Principal Cloud Architect and Security Engineer

Ladda ner presentationen som PDF. 

Fyll i formuläret nedan för att ladda ner PDF:en.

Skärmavbild 2023-11-09 kl. 11.51.03