Under attack? Kontakta oss!

Vi hjälper er att bekämpa en pågående attack

Upptäck mer

Asurgent Cyber Security Incident Response Team

Har ni blivit attackerade?

Behåll lugnet och kontakta oss direkt, vi finns tillgängliga 24/7 året runt!

Vårt erfarna Cybersecurity Incident Team (CSIRT) kommer att ta kontroll över situationen, minimera skadan och återställa miljön. I vårt team finns även expertis kring försäkring och juridiska frågor som kan uppstå i samband med en allvarlig säkerhetsincident.

Journummer: +46(0)8385437

Säkerhet i 4 steg

Strategi, analys & planering

Vi genomför säkerhetsanalyser av er nuvarande IT-miljö – både på marken och i molnet för att hitta ev sårbarheter som behöver åtgärdas för att ni inte ska drabbas av olika typer av intrång. I workshopsformat så går vi igenom hur ni ökar er säkerhet genom att konfigurera er M365- och Azuremiljö på bästa sätt.

Några exempel på vad vi hjälper våra kunder med i detta steget på väg mot ökad säkerhet;

  • Säkerhets workshop med fokus på M365 miljöer och Azure Sentinel (SIEM och SOAR system)
  • Omfattande digital analys av er infrastruktur med konkreta råd på åtgärder
  • Information assessment, vi inventerar era datakällor och bistår er med hur ni ska säkerhetsklassa ert data

Pilot & åtgärd

Att övervaka IT-miljön mot säkerhetsintrång är idag ett måste. Vi sätter upp Azure Sentinel i er Azure miljö som kan samla in och analysera säkerhetsloggar från hela er IT-miljö – på marken och i molnet – så att ni får en överblick på hot och intrångsförsök mot er miljö. Under ett pilotprojekt så visar vi på hur man konfigurerar och bygger automationer för att hålla säkerheten hög. Insteget att komma igång är lågt men värdet är stort.

Vi hjälper också våra kunder med ex vis följande;

  • Införande av Defender for Endpoints
  • Införande av säkerhetsfunktionerna i M365 E5
  • Rådgivning kring uppbyggnad av ert eget säkerhetsarbete

Governance & managering

Vår SOC-tjänst CloudOps Security innebär att er IT-miljö har en 24/7 säkerhetsbevakning och vi agerar på inkommande säkerhetsincidenter. Varje månad får ni en genomgång av de säkerhetslarm som inkommit och hur de hanterats och vi föreslår de förbättringar som behöver ske i er miljö.

Utveckling & innovation

Er IT-miljö förändras och utvecklas hela tiden och likaså kommer det nya hotbilder konstant. Vi arbetar nära er för att förbygga hot och med bl a ramverket MITRE ATT&CK bygger vi automatiska åtgärder i er Azure Sentinel miljö mot kända hot. Vi utför threat hunting i er miljö om vi misstänker att ett intrång kan ha inträffat.

Ni kan nå oss direkt på vårt journummer, 24/7, 365 dagar om året

+46 (0)8385437

För ärenden som inte är akuta, fyll i formuläret nedan så återkommer vi till er snart.