Våra tjänster

Övervakning och drift av er molnmiljö

Vi har samlat några av branschens skickligaste molnkonsulter och tagit position som utmanare mot de traditionella drifts- och säkerhetsbolagen.

Enkel intregration

Vårt API lorem ipsum dolor sit amet conseteur

Vi har samlat några av branschens skickligaste molnkonsulter och tagit position som utmanare mot de traditionella drifts- och säkerhetsbolagen.

Läs mer om oss

start-screen

Kundcase

Så säger våra kunder

Vi har samlat några av branschens skickligaste molnkonsulter och tagit position som utmanare mot de traditionella drifts- och säkerhetsbolagen.

"Asurgent förstår verkligen styrkan med molnet och begriper sig verkligen på en affärsmodell som är Cloud Native."
Johan Ekblom, CIO Aspia
“Asurgent visade upp en spetskompetens som vi så länge eftersökt. Det i kombination med deras driftstjänst CloudOps som överraskade i enkelhet att använda samt den snabba leveransförmågan.”
Björn Jonasson Head of Infrastructure Scandic
Vi växer tillsammans med Asurgent och kan implementera nya tekniska funktioner på ett väldigt snabbt och resurseffektivt sätt
Carl-Magnus Brandt, CISO Aspia
Jag tror ingen riktigt förstår hur stort detta projekt faktiskt är ... Framförallt eftersom nästan alla andra jag talade med var emot det. Och att Asurgent, som trots vår okända IT-miljö, tog sig an uppgiften, visar även det på stort mod.
Mikael Andreasson, Affärsområdeschef HSB.
Molnet ger oss fördelarna med att kunna leverera IT globalt, på ett standardiserat sätt och med en hög driftstabilitet.
John Do, Head of Group IT på Anticimex.

Säkra din IT idag

Vi har samlat några av branschens skickligaste molnkonsulter och tagit position som utmanare mot de traditionella drifts- och säkerhetsbolagen

Call to action Call to action