Våra tjänster

Från marken till molnet med våra lösningar

Upptäck mer
Vår affärsidé

Övervakning och drift av din molnmiljö som tjänst

Planera

Med vår tjänst Cloud TakeOff ser vi över ert nuläge och bygger en plan för er flytt till molnet. Ni får beslutsunderlag för flytten och en handlingsplan över hur just er flytt till molnet ska gå till.

Flytta

I våra Cloud Onboarding projekt tar vi ansvar för att flytta era system från mark till moln och säkerställer att er miljö sätts upp enligt best practises.

Driva

Med vår automatiserade drifttjänst CloudOps övervakar och driftar vi de system och funktioner ni önskar. På de tider ni önskar. Vi finns här 24/7!

Förvalta & Utveckla

Molnets enorma utbud av intelligenta tjänster ger er alla förutsättningar för att kunna realisera er innovationskraft. Vi hjälper er att navigera bland molnets alla nyheter och optimera och utveckla er IT-miljö.