CloudSourcing

Outsourca din IT-miljö till molnet

Upptäck mer
Vad är CloudSourcing?

Ett heltäckande alternativ till IT-outsourcing

Nu är nu

CloudSourcing är en fullskalig och modern version av traditionell IT-outsourcing som ger er större frihet och flexibilitet. Er IT flyttas till molnet bort från markens digitala lapptäcke och ni kan välja att teckna avtal med oss helt utan bindningstider och välja fritt vilka delar av er IT-miljö – och under vilka timmar på dygnet – som ni vill ha övervakad och managerad.

Namnet CloudSourcing är en sammanslagning av “moln” och “outsourcing” med betydelsen att det helt ersätter traditionell IT-outsourcing. Konceptet är uppbyggt i olika delar – beroende på var i molnresan ni befinner er. Våra olika tjänster täcker hela er IT-miljö och hela er resa från mark till moln.

Platsoberoende, flexibel och skalbar IT-drift

Genom att flytta din IT till molnet får Du en stabilare IT-miljö och kan ta del av den snabba utveckling av nya tjänster som kommer från molnleverantörer som Microsoft och AWS. Skillnaden mellan mark och moln är enorm och fördelar som snabbhet, säkerhet och enkelhet gör att molnet idag är det nya normala.

CloudSourcing spänner över allt från din infrastruktur, applikationer, klienter och nätverk. Med vår driftstjänst CloudOps levererar vi incidenthantering och support dygnet runt för hela din server- och applikationsmiljö om det behövs – du bestämmer!

Steg för steg

Från marken till molnet i fyra steg

Förberedelser inför flytt

I steget Cloud TakeOff förbereder vi allt inför er molnflytt och vi baserar vårt arbete på Microsofts Best Practices – Cloud Adoption Framework (CAF). Vi genomför en rad olika assessments och workshops för att skapa beslutsunderlag och plan för migrering till Microsoft 365 och Azure.

Flytta IT-miljön

När flytten är bestämd tar våra projektledare hand om hela er flytt, i den tjänst vi kallar Cloud Onboarding. Vi utför allt tekniskt arbete i samarbete med er tekniska personal eller andra leverantörer och säkerställer att er molnmiljö blir uppsatt enligt best practice.

CloudOps

Vår familj av drifttjänster CloudOps är utvecklad för molnet. Er molnmiljö övervakas, vi monitorerar att ni inte får säkerhetsintrång och vi arbetar proaktivt för att ni ska ha en kostnadseffektiv IT-miljö. Vår Cloud Operations finns där för er 24/7 och vi strävar efter att automatisera alla handgrepp så långt det är möjligt för den dagliga driften för att ha snabba åtgärdstider och hög kvalitet i tjänsten.

Transformation

Flytten till molnet är bara början! Det är nu ni kan dra nytta av molnets tjänster och säkerhet! Vi transformerar era applikationer bort från infrastrukturlagret till PaaS-tjänster och vi digitaliserar era verksamhetsprocesser med Microsofts Power Apps. Bara för att nämna några exempel.