12:30 - 13:00

Välkommen till den tredje sessionen i vår webinarserie som utforskar Azure Cloud Adoption Framework (CAF) och dess fem kärnsteg: Strategy, Plan, Ready, Adopt, och Governance & Operations. Denna session fokuserar på "Ready", ett kritiskt steg där vi säkerställer att din organisation är optimalt förberedd för en framgångsrik molnimplementering.

I detta webinar kommer vi att genomgå viktiga aspekter av förberedelsefasen, inklusive:

  • Design av högnivåarkitektur för säker och effektiv molnanvändning.
    Strukturering och organisation av Azure-resurser.
  • Viktiga säkerhets- och styrningsprinciper som säkerställer compliance och skyddar dina data.
  • Strategier för affärskontinuitet och katastrofåterställning.
    Införande av Infrastructure as Code (IaC) för att automatisera och standardisera miljöinställningar.

Deltagare kommer att få en djupare förståelse för hur man skapar en robust molninfrastruktur, från nätverkstopologi och identitets- och åtkomsthantering till att etablera och hantera säkerhetspolicies.

Detta är en ovärderlig session för CIO:er och andra IT-professionella som vill säkerställa att deras molnplattform är redo för nästa steg i sin digitala transformation.
Missa inte detta tillfälle att lära dig från experter och fördjupa din kunskap om att förbereda din organisation för molnet.

Talare

profil

Ender Görgülü

Senior Cloud Architect på Asurgent

Jorge Mieres

Jorge Mieres

Azure Team Lead på Asurgent