Om företaget

Aspia är affärspartnern inom bokföring, payroll, HR, skatterådgivning och alla andra tjänster för företagare och entreprenörer.

Tjänster vi hjälpt med

Microsoft 365

Microsoft Azure

Cyber Security

NB_fullstorlek-3

Aspias strategiska principer för den digitala transformationen

 • Cloud first – Publika molntjänster (SaaS i första hand, PaaS, IaaS som sista utväg)
 • Best of ecosystem – Standardisera runt ett fåtal tekniska ekosystem
 • Microsoft Azure som Aspias datacenter
 • En identitet
 • Privacy and security by design and default
 • API-baserade integrationer
 • Ett urval av tekniska val i Microsofts ekosystem
 • 1 550 st Microsoft 365 E5-användare
 • Microsoft Teams
 • Sharepoint Online
 • Power BI
 • Azure Sentinel
 • Azure DevOps

Om Aspia

Aspia bildades som en avknoppning från PWC under 2018, och är idag ett bolag med 1450 medarbetare. De finns representerade på 70 platser över hela Sverige samt i Norge, Danmark och Finland och levererar fullskaliga tjänster för att hjälpa företagare att lyckas med sin verksamhet – från redovisning och lönehantering till styrelsecoachning och skatterådgivning.

Genom den egna plattformen MyBusiness tillhandahåller Aspia en komplett digital plattform  där kunden jobbar tillsammans med Aspias redovisnings- och lönekonsulter för att hantera bokföring, fakturor, kvitton, tidrapportering och löner.

Att bygga en ny back office-organisation i molnet

Under 2018 tillträdde Aspias nya CIO, Johan Ekblom med målet att forma en sammanhållen IT-strategi som skulle innefatta alla delar av verksamheten. Med sitt progressiva tänk och angelägenhet om att driva IT-frågor som en viktig del av verksamhetens affär var det viktigt för honom att placera Aspia i framkant av digitaliseringen. Här blev molnlösningen ett viktigt strategiskt val.

Nära samarbete och ökat säkerhetfokus

Det är också viktigt att arbeta med en erfaren molnleverantör som kan hjälpa dig att navigera de utmaningar och beslut som krävs för en framgångsrik molnmigrering. En erfaren molnleverantör kan också hjälpa dig att förhandla om dina nuvarande avtal och se till att du får de bästa möjliga avtalen för molntjänster.

 • Förhandling om dina nuvarande avtal
 • Navigera i utmaningar och beslut
 • Utvärdera dina nuvarande IT-behov
Johan-Ekblom

"I och med att Aspia avyttrades från PwC fanns behovet av att bygga en helt ny backoffice-organisation med IT, marknad, HR, finans och sälj. När jag kom till Aspia såg jag därmed en möjlighet att ta ett större helhetsgrepp kring detta, och valde cloud för att vi trodde att det skulle ge oss bäst möjlighet att nå våra strategiska mål"

Johan Ekblom, CIO.

En ambitiös verksamhetsomvandling i flera led

Därmed påbörjade Aspia därmed en aggressiv verksamhetsomvandling som inkluderade ett flertal ambitiösa projekt. Basen handlade om att bygga upp Aspias hela IT-förmåga – vilket innefattade både att byta en IT-operativ modell, rekrytera en IT-avdelning, centralisera IT-ansvaret, effektivisera leveransen av IT samt implementera en ny uppsättning back office-system.

 
För att möjliggöra detta inledde bolaget även ett helt eget internt greenfield-projekt, vilket inkluderade såväl IT som marknad, HR och sälj. Genom att bygga och utveckla applikationer och system från grunden direkt i molnet etablerades ett komplett digitalt IT-landskap för hela organisationen.

Så har Asurgent hjälpt Aspia med flytten

Redan när Aspia bröts ut som ett separat bolag från PWC under början av 2018 fanns Asurgent med i bilden som en partner i detta arbete. Det föll sig därför naturligt för Johan att fortsätta samarbeta med dem. Asurgent har varit en nära part under arbetets gång och har varit med Aspia genom flytten från mark till moln. De har haft ett löpande samarbete där representanter från Asurgent har varit med och stärkt upp och stöttat, både i förvaltning, flytten och infrastrukturarbetet i Aspias nya Azure-miljö.

Microsoft Azure som primärt datacenter

Asurgents första uppdrag handlade om att hjälpa Aspia att sätta upp en egen skalbar subscription i Microsoft Azure. Målet var att kunna använda Azure som ett primärt datacenter för alla de applikationer och tjänster som krävdes för att kunna fullfölja molnflytten, möjliggöra ett modernt DevOps-arbetssätt och få snabbare time-to-market på MyBusiness.

– MyBusiness var begränsad i sin tidigare tekniska uppsättning, vilket gjorde att vi behövde sätta bättre och mer skalbara strukturer. Det fanns en grundarkitektur i Azure som vi behövde hjälp att se över för att kunna utnyttja på bästa sätt – och det var här Asurgent var till stor hjälp, säger Johan Ekblom.

Asurgent såg till att se över arbetssätt och skapa rätt förutsättningar i strukturen. De satte även upp VDC – ett virtuellt datacenter som fungerar som den grundplattform i molnet där säkerheten hanteras för alla Aspias applikationer. Med VDC och subscriptions på plats kunde Aspia sedan skapa sin helt nya system i molnet med Asurgents hjälp.

Johan Ekblom betonar framför allt tre huvudsakliga fördelar med att ha flyttat MyBusiness upp i molnet:

 • Möjligheten att jobba helt sömlöst med devops-metodiken i utvecklingen.
 • Möjlighet till snabbare deployment flera gånger om dagen, utan någon nedtid.
 • Minskad systemflora och färre antal systemleverantörer.

CloudOps Security – ett extra lager av säkerhet i Azure

Aspia har även Azure Sentinel – ett säkerhetssystem i molnet som övervakar all den IT som finns i Azure. Sentinel säkerställer att miljön är konfigurerad och skyddad från cyberattacker och liknande intrång. För att hantera Sentinel har Aspia tagit Asurgent till hjälp och överlåtit hela förvaltningen av säkerhetssystemet åt dem. Med tjänsten CloudOps Security får Aspia ett extra lager av säkerhet, där Asurgent har automatiserat lösningar för att ha dygnet runt-bevakning på deras IT-miljö.

Idag är Asurgent närapå ensamma i Sverige om att erbjuda en tjänst av detta slag som kan förvalta Azure Sentinel åt kunder i Microsoft. Denna framåtsyn och insikt i vad som krävs för att kunna hantera sina tjänster helt i molnet är något som Johan Ekblom verkligen uppskattar med Asurgent.

– Asurgent förstår verkligen styrkan med molnet och begriper sig verkligen på en affärsmodell som är Cloud Native. Eftersom de inte har egna datacenter finns det inte heller någon dold målsättning att få återbetalning på en sån investering. Man kan därför vara trygg med att kompetensen är både god och fokuserad på just cloud – vilket har skapat förutsättningen för ett gott samarbete. Den stora vinningen på att göra den här resan handlar främst om att vi kan lämna en stor digital skuld bakom oss, och att möjliggöra Aspias affärsstrategi med fokus på att öka vår tillväxt och lönsamhet, avslutar Johan.

Fler kundcase

Inga kundcase hittades

Säkra din IT idag

Vi har samlat några av branschens skickligaste molnkonsulter och tagit position som utmanare mot de traditionella drifts- och säkerhetsbolagen

Call to action Call to action