Cloud TakeOff

Vi förbereder hela er IT-flytt från mark till moln

Upptäck mer
Vi förklarar

Vad är Cloud TakeOff?

Förberedelser

Vi vet att flytten av en IT-miljö från mark till moln innebär en rad förändringar för er som beställare av IT. Just därför tog vi fram tjänsten Cloud TakeOff. Som namnet indikerar innefattar tjänsten de förberedelser som krävs för att ni ska kunna lyfta er infrastruktur från marken upp till molnet.

Rapport och strategi

En TakeOff kan se olika ut beroende på er egen kompetens och ert nuläge. Vi tillsätter alltid en rådgivare och en molnarkitekt för dessa uppdrag. Våra rådgivare har minst 15 års branscherfarenhet och jobbar i gränslandet mellan IT och verksamhet. Tillsammans med våra molnarkitekter skapar de en TakeOff rapport anpassad för just er verksamhet.

Rapporten ger er svar på var ni bör starta er molnresa, vad en molnflytt kostar, vad er miljö i molnet kommer att kosta och hur ni bäst utvecklar er egen kompetens och förbereder er organisation. Den innehåller också en molnstrategi som ni kan leva efter framåt i tiden.

Två olika sätt att flytta

När vi förbereder din TakeOff upp till molnet går vi igenom och bestämmer den resväg som passar er bäst. Det finns två huvudsakliga vägar att gå när vi flyttar er IT från marken upp till molnet. Vi går igenom fördelar och nackdelar med båda tillvägagångssätten – men vi brukar i de flesta fall rekommendera lift and shift metoden.

  • Lift and Shift
  • Transformation

12 workshops att välja bland

Våra TakeOff workshops är utformade för att ge ökad kunskap och förståelse om molnet. De fyller också en viktig funktion för en IT-ledningsgrupp som efterfrågar mer förståelse om molnet för att kunna fatta bättre beslut. Exempel:

  • Vad är molnet och vad är molnet inte?
  • Vad är skillnaden mellan IaaS, PaaS, SaaS
  • Hur formuleras en molnstrategi
  • Säkerhet i molnet, saker att tänka på
Beslutsunderlag för lift and shift

Business case för beslut om Cloud TakeOff med lift and shift

Vad kostar flytten?

Du får ett beslutsunderlag med kostnader för vad flytten till molnet kommer att kosta och ta i tid.

Vad kostar molnet?

Detta steg är baserat på hur ert nuläge se ut och vad som ska flyttas. Vi ger dig ett kostnadsförslag på vad din landningszon och de tjänster du behöver i molnet kommer att kosta.

Vad kostar CloudOps?

Ni får också ett förslag på vad CloudOps kan kosta om ni önskar ta del av marknadens enda automatiserade drifttjänst.

FAQ

Vanliga frågor om Cloud TakeOff

Vad är Cloud TakeOff?

Efter en Cloud TakeOff har ni beslutsunderlag och en strategi för er flytt från mark till moln.

Vad innehåller en TakeOff rapport?

Beroende på hur er molnflytt planeras så ser rapporten något olika ut men den bygger på två grundläggande delar; den första delen innehåller vår rekommendation om vägen till molnet dvs om vi ska göra en lift and shift eller transformation. Den andra delen består av ett beslutsunderlag där vi presenterar kostnader för flytten, kostnaderna för molnet och kostnaderna för molndriften med CloudOps.

Hur lång tid tar det att få en TakeOff rapport?

Det skiljer sig beroende på vilken omfattning ni anser att ni behöver. En rapport för Lift n Shift får ni normalt på tre arbetsdagar – även det med viss variation beroende på hur stor IT-miljö som ingår i scopet.

Måste jag vara kund sedan tidigare för att kunna beställa en eller flera workshops?

Alla våra workshopar är halvdagar och Du är välkommen att beställa en eller flera workshops av oss oavsett om Du är tidigare kund eller inte.