Cloud Onboarding

Vi flyttar hela er IT-miljö till molnet

Upptäck mer
Vi förklarar

Vad är Cloud Onboarding?

Vi tar er IT från mark till moln

När flytten är planerad och bestämd tar våra projektledare över ansvaret att genomföra och styra er flytt till molnet. Hela vägen från takeoff på marken till landning i molnet, vare sig det rör sig om att flytta ett enstaka system eller hela IT-miljön. Våra molnarkitekter och molnkonsulter står för allt tekniskt arbete – tillsammans med er personal eller andra leverantörer. Vi gör allt för att flytten ska ske så smidigt som möjligt.

Alla onboarding projekt har sin grund i våra egna erfarenheter kombinerat med “best practices modellerna” från Microsoft och AWS Cloud Adoption Frameworks, se Microsofts Cloud Operating Model (COM) och AWS Cloud Adoption Framework (CAF).

Så går flytten till

Två vägar upp till molnet

Lift and shift

Med lift and shift lyfter vi upp er befintliga miljö till molnet precis som den är. Efter en inventering av er miljö så presenterar vi inom 3 arbetsdagar ett beslutsunderlag på flyttkostnaden, kostnaden i molnet och kostnaden för drift i molnet (CloudOps) för er. Vi dimensionerar er miljö efter att vi analyserat hur mycket last ni har på olika system för att optimera prestanda och ekonomi i molnet. Du har efter ett lift and shift-projekt ett helt nytt utgångsläge för vidareutveckling av miljön i molnet!

Transformation

Med transformation flyttas ett, eller ett fåtal, system i taget. Har ni till exempel ett CRM system på marken som ni vill byta ut migrerar vi över all data från ditt tidigare CRM till det nya systemet ni valt i molnet. Önskar ni använda samma applikation men vill flytta det från marken och använda molnets plattformstjänster (PaaS) anpassas koden och byggs om för att fungera. Denna metod är mer komplex och tar längre tid.

Vi har flyttat hela vår centrala IT-miljö till molnet för att öka vår flexibilitet och komma åt molnets utbud av tjänster.
Asurgent var vår partner för molnflytten och vi använder deras CloudOps tjänst för molndriften. Asurgents styrka ligger i att de på riktigt har expertisen inom de publika molnen.

Robin Nordlander Group IT Shared Services Manager, Anticimex

Vår rekommendation

4 fördelar med lift and shift

Inga fler investeringar på marken

När ni väljer lift and shift och lyfter allt på samma gång under en kort tid så slipper ni göra fortsatta investeringar i er markinfrastruktur. Väljer ni istället att flytta till molnet genom att transformera era applikationer så tar det längre tid, vilket också riskerar att ni tvingas ta investeringar på marken under den långa molnresan.

Evergreen IT

Med den snabbaste metoden, landar ni också i molnet och kan ta del av ständigt utvecklad och uppdaterad Evergreen IT snabbast möjligt. Till skillnad från markens Nevergreen IT – en IT-miljö som sällan utvecklas eller uppdateras.

Lägre kostnad

Lift and shift kostar mindre och går snabbare. Transformationen av er IT-miljö till molnets plattform- och funktionstjänster gör ni istället i molnet när ni är redo.

Leverantörsoberoende

Genom att lämna marken och flytta till molnet kan ni nu välja vilka IT-leverantörer ni vill arbeta med. Ni är inte längre beroende av en driftsleverantör på marken där ni har era system i deras hallar – med konsekvensen att ni måste köpa deras tjänster vare sig ni vill eller inte. I molnet väljer ni vem eller vilka leverantörer ni vill jobba med. Och vill ni byta ut någon i framtiden så behöver ni inte flytta er miljö.

FAQ

Vanliga frågor om Cloud Onboarding

Måste jag ha beställt Cloud TakeOff av er för att få hjälp med Onboarding?

Nej, du får beställa de tjänster just du behöver av oss.

Hur lång tid tar Cloud Onboarding?

Den viktigaste förutsättningen är att miljön är bra dokumenterad. Sedan går flytten relativt snabbt vid en Lift n Shift, några veckor upp till några månader beroende på vilken volym det handlar om.

Hur delas ansvaret upp mellan mig och projektledare från Asurgent?

Vi planerar och leder projektet och avrapporterar löpande progressen till er.

Kan ni hjälpa mig att flytta några fåtal system?

Ja. Vi kan flytta antingen enstaka system eller hela er IT-miljö.