1516319037904

Författare

Stephan Andersson

Read time

4 min

42c3733e-91d5-4be1-bdbe-0f99018ad09a

Asurgent grundades i slutet av 2016 med målet att utmana det traditionella sättet som branschen jobbat med drift och övervakning på marken i över 30 år. Vi valde att lägga allt vårt fokus på att flytta våra kunder från mark till moln, bort från det digitala lapptäcket till molnets tjänster dra nytta av molnets möjligheter för innovation, affärsutveckling och förändring

Vi ville inte bygga stora driftsorganisationer där manuella fel, personberoende och driftsincidenter är vardag. Det är nya tider nu och vi agerar utifrån det. Vi har hittat ett sätt att automatisera de flesta handgrepp som en traditionell driftsavdelning gör om dagarna. Allt för att kunna erbjuda den mest moderna och flexibla drifttjänst som finns på marknaden – Asurgent CloudOps.
CloudSourcing är vårt unika koncept som hjälper våra kunder på hela deras molnresa – från molnstrategi till vidareutveckling av deras molnbaserade IT-miljöer.

 
Det är så vi bygger bolaget idag och framåt och det är grundläggande för Asurgent; vi är ett värderingsstyrt företag vars framgång avgörs av “Vem” och inte av “Vad”. Vi är stolta över att förbättra och förenkla vardagen för våra kunder. Alla säljare vet att jakten på den försvunna kunden är tidskrävande. Vi är stolta över att förbättra och förenkla vardagen för våra kunder. Beroende på organisationens utveckling är idag något som de flesta har som en självklar strategi. Molnet är överlägset markens infrastruktur och utbud av tjänster och alltfler lämnar markens digitala lapptäcken för att komma åt de intelligenta tjänster som Azure erbjuder.Asurgent har tre år i rad av Microsoft utsetts till en av de främsta leverantörerna inom Azure området i Sverige och vår kompetensbredd och erfarenhet av olika Azure projekt är svårmatchad. Våra certifierade konsulter kan hjälpa er i alla steg av er molnresa och vi delar gärna med oss av olika referenscase.

DÅ VAR DÅ…

Jag ska kort berätta om vilka Asurgent är och vad vi kan göra för er, men först lite historik.
Jag var 1992 på ett stort IT-event i Phoenix, Arizona och lyssnade på Kodaks IT chef där han berättade om deras outsourcingaffär med IBM. Den affären anses vara världens första IT outsourcing-affär inom det som vi på den tiden kallade client server miljöer och den lade grunden till en ny industri och för mig personligen, min karriär.

År 1992 var strax efter persondatorernas och de lokala nätverkens intåg där varje kontor var tvungen att ha en liten lokal server och backupstation. Det fanns inget bredband och internet hade inte blivit kommersiellt tillgängligt.

Jag gjorde min första IT-outsourcing affär redan 1993, då var det Sveriges största affär och troligen första. Jag jobbade då på ID Network som min far startat. Ett stort svenskt försäkringsbolag lade ansvaret för all övervakning, drift och support till oss. Vi kunde övervaka deras IT miljö på långsamma uppkopplingar och göra en del åtgärder på distans men mycket behövde på den tiden göras på plats. Och vi fick senare fler kunder inom stat, kommun och privata näringslivet. Det här var 90-talets IT-outsourcing och kunderna kunde dra nytta av vår driftorganisation, kompetens och en del manageringssystem.

Den stora förändringen för outsourcingens affärsmodell var att IT gick ifrån att vara en teknisk fråga till att bli en affärsfråga; teknik blev digitaliserade affärsprocesser. När kopplingen IT och affärer blev allt starkare, när tekniken mötte ökade krav från kundernas affärsverksamheter blev svagheterna i befintlig affärsmodell allt påtagligare och det började knaka i fogarna i mötet mellan datahall, SLA-krav och krav på “IT vs business alignment”. Verksamhetens krav kan sammanfattas till mer, snabbare och flexiblare – till lägre kostnad. Det blev allt svårare att leverera uppfattad kundnytta. Denna växande utmaning skavde och malde i min skalle: “There must be a better way”.

NU ÄR NU…

Jag har arbetat i nästan 30 år med outsourcingen i traditionella affärsmodeller och jag har den största respekt för de individuella insatser som gjorts av skicklig driftpersonal genom åren. Dock är det lätt att konstatera att traditionell IT-drift är ett småskaligt, personberoende manuellt och mycket kostnadskrävande hantverk. Den traditionella IT-driften på en IT-avdelning eller ett outsourcingbolags driftorganisation kommer nu steg för steg förändras i grunden.

Traditionella manuella IT-driftstekniker arbetsuppgifter som underhåll, installation och övervakning av servrar, infrastruktur, nätverk, system och applikationer kommer steg för steg att automatiseras. Vi kan likna det som sker för organisationer med IT-drifttekniker med den utveckling som mötte den tidigare mycket stora yrkesgruppen supporttekniker som gick från skrivbord till skrivbord.
Det var också ett manuellt, personberoende och mycket kostnadskrävande hantverk. Yrket supporttekniker mer eller mindre försvann totalt när standardarbetsplatstekniken lanserades och allt kunde fjärrstyras, installationer av programvara paketerades centralt och distribueras ut till alla datorklienter. Och radikalt effektiveras.

Den traditionella dataavdelningen är näst på tur att automatiseras.
I en värld där det enda konstanta är förändring och där varje affärsmodell, produkt och tjänst har ett bäst-före-datum, där alla branscher utmanas av disruptiva uppstickare och där varje prislapp och marginal är under ständig attack är förnyelse och innovation ett måste för att ett företag ska fortsätt vara relevant för sina kunder och krasst kunna överleva.

Sedan kom de publika molntjänsterna från Microsoft, Amazon, Google, IBM m fl och sakteliga började kartan att ritas om och det blev snabbt uppenbart att deras molntjänster byggdes med mycket högre redundans (tack vare enorma budgetar...), mer automation och med en utveckling av nya tjänster och funktioner som inget traditionellt outsourcing- bolag ens i närheten kan matcha.

Dock har alla företag i olika omfattning en XL-utmaning i form av ett historiskt digitalt arv – ett digitalt lapptäcke av alla gamla IT-system och digitala beroenden som hänger ihop med tur, plåster och tejp men det knakar idag rejält i de digitala fogarna. I nuläget tvingas svenska företag i genomsnitt lägga 75% av IT-budgeten (samt mycket möda och stort besvär) på att upprätta hålla drift av det befintliga digitala lapptäcken och endast 25% går till utveckling. Dvs nästan all tid och pengar går åt till att upprätthålla status quo och följdaktligen stå stilla på stället.

Traditionell IT-drift är mycket kostnadskrävande och utgör en stor del av dessa 75% av IT-budgetarna. Tack vare kommande automatisering kommer nu pengar från detta status qou-läge att kunna flyttas över till utveckling, till förändring, till innovation.

I slutet av 2016 startade jag Asurgent tillsammans med en av Qbranch grundare, Ulf Engerby och vi har samlat några av de allra skickligaste människorna vi jobbat med.

När vi formulerade Asurgents affärsidé så baserade vi den på det uppenbara att teknikutvecklingen fortsätter och att det går allt fortare. Idag är det självklart att allt kommer att flyttas till de publika molnen och de traditionella IT outsourcingbolagen sitter fast i en mycket besvärlig position. De har ena foten på marken, fast i stora investeringar i servrar, SAN, switchar, routrar och datahallar samtidigt som förflyttningen till molnet går allt fortare. Kunderna kommer oundvikligen att flytta upp sina applikationer i molnet för det är där utvecklingen, intelligensen och snabbheten finns. Det handlar inte om kostnadsbesparing av serverkraft, då har man inte förstått poängen - eller fått rätt rekommendation.

CloudSourcing är en fullskalig och modern version av traditionell IT-outsourcing som ger er större frihet och flexibilitet. Er IT flyttas till molnet bort från markens digitala lapptäcke och ni kan välja att teckna avtal med oss helt utan bindningstider och välja fritt vilka delar av er IT-miljö – och under vilka timmar på dygnet – som ni vill ha övervakad och managerad.

Namnet CloudSourcing är en sammanslagning av “moln” och “outsourcing” med betydelsen att det helt ersätter traditionell IT-outsourcing. Konceptet är uppbyggt i olika delar – beroende på var i molnresan ni befinner er. Våra olika tjänster täcker hela er IT-miljö och hela er resa från mark till moln.

Platsoberoende, flexibel och skalbar IT-drift
Genom att flytta din IT till molnet får Du en stabilare IT-miljö och kan ta del av den snabba utveckling av nya tjänster som kommer från molnleverantörer som Microsoft och AWS. Skillnaden mellan mark och moln är enorm och fördelar som snabbhet, säkerhet och enkelhet gör att molnet idag är det nya normala.
CloudSourcing spänner över allt från din infrastruktur, applikationer, klienter och nätverk. Med vår driftstjänst CloudOps levererar vi incidenthantering och support dygnet runt för hela din server- och applikationsmiljö om det behövs – du bestämmer!

Vår vision med CloudSourcing och CloudOps är att vända på siffrorna för IT-budgeten; dvs 75% ska gå till affärsutveckling och innovation, endast 25% till att upprätthålla status qou det Digitala Lapptäcket. Då kommer affärsverksamhetens krav på att IT ska stötta affärsverksamhetens krav med ständig innovation, förändring och utveckling kunna mötas på ett helt annat sätt.

Med vår affärsmodell baserad på de hypereffektiva automatiserade plattformarna i de publika molnen som vi på Asurgent kallar CloudSourcing flyttar vi våra kunders system från mark till moln, långt bort från det digitala lapptäckets begränsningar. Där tar vi ansvar för att våra kunder kan dra nytta av molnets kapacitetsfördelar och snabbt växande utbud av smarta tjänster och funktioner.

Vi sitter inte fast, som de traditionella outsourcingbolagen, i en gammal affärsmodell med stora investeringar på marken och kan därför med full kraft hjälpa våra kunder att få de lösningar som skapar mest värde för verksamheten och helt utan krav på långa och stelbenta kontrakt.

Flytten till molnet i sig är inte slutstationen utan verkligen bara den spännande starten. Möjligheterna är fantastiska för att kunna vidareutveckla och bygga nya tjänster, automatisera dagliga rutinarbeten, ta del av all nyutveckling och tjänster när det gäller IoT, Big Data m m. Allt sammantaget är CloudSourcing en affärsmodell som på helt annat sätt än traditionell outsourcing stöttar ett företags affärsverksamhet i en värld där det enda konstanta är förändring.
Ett generationsskifte pågår då traditionell outsourcing har passerat sitt bäst-före datum.

Det går som bekant inte att stoppa en idé vars tid har kommit: kundnytta vinner alltid i längden över teknik. Molntjänster handlar i grunden om en industrialisering av IT: från det lokala småskaliga manuella arbetet till en hög grad av effektiv storskalig automatisering.

Och CloudSourcing handlar om en modern outsourcing affärsmodell.
För oss innebär det att använda de publika molnen istället för en infrastruktur på marken helt nya möjligheter att skapa påtagligt större kundnytta till våra kunder.

Jag ser många stora fördelar som CloudSourcing ger våra kunder och som ersätter den traditionella outsourcing affärsmodellen. Nedan några av de viktigaste:

På Asurgent sitter vi inte fast med några investeringar på marken och vi kan därför med fullt fokus hjälpa er från mark till moln, bort från det digitala lapptäcket.

Väl där, i molnet, visar våra trusted advisors och molnarkitekter på hur ni kan dra nytta av tjänster som IoT, Big Data, Machine Learning och mobilitet för att skapa en stark och framgångsrik verksamhet.

Namnet Asurgent betyder att röra sig “Uppåt-Framåt”, acceleration.
Asurgent vann utmärkelsen Microsoft Azure Partner of the year med följande motivering;

Det är så vi ser på hur vi ska bygga bolaget – genom att vara offensivt proaktiva och ta oss uppåt i förtroendetrappan genom att konkret bidra i våra kunders digitalisering av deras affärsprocesser och tjänster.

CloudSourcingens tidsera har börjat.

Varmt välkomna till Asurgent.

Ta del av de senaste insikterna och nyheterna

Vi har samlat några av branschens skickligaste molnkonsulter och tagit position som utmanare mot de traditionella drifts- och säkerhetsbolagen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev