Alexander Ashman

Författare

Alexander Ashman

Read time

4 min

newsletterheader kopiera

Året har inletts med flera allvarliga cyberattacker mot svenska organisationer som skapat stora problem i samhället och det till oerhörda kostnader. Vi kommer med största sannolikhet se att fler företag och offentliga verksamheter drabbas i närtid.

Det är tyvärr ett faktum att alla verksamheter nu måste investera kontinuerligt i arbetet att anpassa sitt cyberskydd mot en hotbild som hela tiden utvecklas och förändras i takt med att hotaktörerna hittar nya öppningar och sätt att sabotera och kräva sina offer på pengar. 

I år kommer vi att få höra och se än mer av AI och hur verksamheter inför AI-baserade lösningar och tjänster. AI kommer med ett löfte om en enorm potential och kan onekligen skapa möjligheter för alla typer av verksamheter att bli effektivare, smartare och erbjuda nya tjänster och produkter till sina kunder. Men, AI kommer också med ett antal utmaningar - legala, säkerhetsmässiga, etiska osv. Mer om det kommer du att kunna lyssna på i det seminarie som vi håller tillsammans med advokatbyrån Cirio, mer information om det finns nedan.

Hotaktörer drar såklart också nytta av AI och det område som kommer att vara svårast att skydda sig mot är inom social engineering där fake ljudfiler, videoklipp m m kommer att sätta interna rutiner och interna "awareness"-utbildningar i fokus. 

Samtidigt så ska vi dra nytta av molnets avancerade teknologi och tjänster för att skapa robusta och livskraftiga verksamheter. Möjligheterna är inspirerande och smått transpirerande. Det är onekligen en spännande tid vi lever i där vi får uppleva den s k fjärde industriella revolutionen med alla dess fördelar och nackdelar!

Med vänliga hälsningar

Stephan Andersson, VD på Asurgent. 

1706802598064

AI Readiness Scanner med Cirio och Asurgent

Skapa förutsättningar för hållbar AI över tid på ett strukturerat och proaktivt sätt tillsammans med Cirio Law Firm och Asurgent.

Med stöd av vår modell - AI Readiness Scanner – hjälper vi dig att praktiskt fånga de juridiska, tekniska och andra AI-relaterade aspekterna er organisation behöver hantera inför er AI-resa.

På vårt exklusiva seminarium kommer du att få värdefulla insikter om hur vår praktiska modell kan hjälpa er att skapa ett beslutsstöd som klart visar er organisations nuvarande position gentemot era AI-mål.

Seminariet riktar sig främst till beslutsfattare och övriga intressenter i ledande position med påverkan på er organisations ambitioner inom AI.

Två datum, 20 februari och 12 mars.

För mer information och anmälan, vänligen se: https://cirio.se/news/skapa-forutsattningar-for-hallbar-ai-over-tid-tillsammans-med-cirio-och-asurgent​​​​​​​

Vi har även två egna event under kommande dagar och veckor

Ta del av de senaste insikterna och nyheterna

Vi har samlat några av branschens skickligaste molnkonsulter och tagit position som utmanare mot de traditionella drifts- och säkerhetsbolagen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev