Magnus_close_www

Författare

Magnus Wästfjärd

Read time

4 min

cropped-view-of-african-american-businessman-using-2022-12-16-21-30-32-utc-min

Att inte prioritera informationssäkerhet i dagens digitala tidsålder kan ha allvarliga konsekvenser för organisationer av alla storlekar.  
 
Låt oss undersöka några av de största riskerna: 
 
Dataintrång: Ett uppenbart hot där känslig information kan stjälas, vilket kan leda till finansiella förluster och skada organisationens rykte. 
 
Ekonomiska förluster: Uppkommer ofta som en direkt konsekvens av dataintrång, men också på grund av böter för bristande efterlevnad av lagar och förordningar. 
 
Förlust av kundförtroende: När kunderna inte litar på att deras data är säker, kan de snabbt gå över till en konkurrent. 
 
Juridiska konsekvenser: Brister i säkerheten kan leda till rättsliga påföljder, särskilt om man inte följer GDPR eller andra dataskyddsregler. 
 
Operativa avbrott: Ett säkerhetsintrång kan tvinga organisationer att stänga av sina system, vilket stör verksamheten och kan leda till ekonomiska förluster. 
 
Skada på varumärket: En säkerhetsöverträdelse kan ge negativ publicitet, vilket kan vara skadligt för organisationens rykte på lång sikt. 

Hur Asurgent hjälper dig med detta 

Vid Asurgent förstår vi riskerna med att ignorera informationssäkerhet. Med hjälp av ramverk så som NIST eller CIS Control tillsammans med plattformar som Microsoft Azure och M365, arbetar vi tätt med våra kunder för att säkerställa att de är skyddade mot dessa hot. 

Nästa steg för dig

Är din organisation medveten om dessa risker? Förutom att söka professionell vägledning, börja med att utbilda ditt team om säkerhetsbästa praxis och uppmuntra dem att använda säkra lösenord och regelbunden data-säkerhetskopiering. 98% av hoten löses genom att ha kontroll över de mest grundläggande skydden. CIS Control kan vara ett bra sätt att utvärdera er aktuella säkerhetsposition. 
 
Asurgent kan hjälpa dig att stärka dina säkerhetsrutiner och minimera dessa risker.  
Kontakta oss idag! 

Ta del av de senaste insikterna och nyheterna

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ha koll på senaste nytt inom molnsfären. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev