Alexander Ashman

Författare

Alexander Ashman

Read time

2 min

Microsoft-Cloud-Visual-2022-07_Cloud-Infrastructure

Varför ska du välja Azure?

Microsoft Azure är en omfattande molnplattform som erbjuder en mängd olika tjänster för att hantera allt från virtuella maskiner och databaser till AI- och IoT-applikationer. Det som skiljer Azure från dess konkurrenter är flexibiliteten och skalbarheten, vilket gör det till en attraktiv lösning för företag i alla storlekar och branscher. Oavsett om det är ett start-up-bolag eller ett etablerat företag, kan Azure ge dig verktygen för att bygga, distribuera och hantera applikationer och tjänster på en global skala.

Vad är fördelarna med Azure?

  1. Skalbarhet och flexibilitet: Azure gör det möjligt att skala upp eller ner resurserna efter behov. Detta innebär att du kan hantera ökad trafik utan problem och undvika överflödiga kostnader.
  2. Mångsidighet: Plattformen stödjer flera programmeringsspråk, operativsystem och ramverk, vilket ger utvecklare friheten att använda sina favoritverktyg.
  3. Säkerhet: Microsoft har investerat stort i säkerhet, och Azure erbjuder en rad säkerhetsfunktioner som kryptering, brandväggar och identitetshantering.
  4. Hybridlösningar: För företag som inte vill migrera helt till molnet erbjuder Azure möjligheten att skapa hybridlösningar där lokal infrastruktur och molnresurser samarbetar sömlöst.
  5. Dataanalys och AI: Azure har avancerade verktyg för dataanalys och AI, vilket gör det möjligt för företag att dra nytta av insikter från sina data och bygga intelligenta applikationer.
  6. Global distribution: Microsoft Azure finns i över 50 regioner vilket innebär att man enkelt kan distribuera sina tjänster globalt.
  7. Compliance: Tjänsten kommer med färdigt stöd för att kontrollera att ens lösning, tjänst, plattform eller applikation möter de compliance-krav som finns i form av GDPR, ISO 27000 med flera.

 

Finns det några nackdelar med Azure?

Inget system är perfekt, och även om Azure har många fördelar finns det några nackdelar att beakta:

  1. Komplexitet: På grund av sin mångfald av tjänster och alternativ kan plattformen vara komplex att navigera för nybörjare. Utbildning och expertis kan krävas för att utnyttja dess fulla potential.
  2. Kostnader: Trots att skalbarheten kan vara en fördel kan det även leda till oönskade kostnadsökningar om resurser inte hanteras noggrant.
  3. Support: Även om Azure erbjuder support kan vissa användare uppleva att svaren ibland är generella och inte helt anpassade till deras specifika situation.

 

cloud-1440×810

Vem passar Microsoft Azure för?

Microsoft Azure är lämplig för en bred målgrupp av företag och organisationer:

Företag i alla storlekar: Oavsett om du driver en startup, ett mellanstort företag eller ett stort globalt företag, kan Azure anpassas för att möta dina behov.

Utvecklare: Utvecklare som vill bygga, testa och distribuera applikationer och tjänster i molnet kan dra nytta av Azures flexibilitet och mångsidighet.

IT-professionella: Azure erbjuder verktyg för IT-administratörer att hantera infrastruktur, övervaka prestanda och säkerställa efterlevnad.

Sammanfattningsvis

Microsoft Azure är en kraftfull molnplattform som erbjuder en mängd olika tjänster för att stödja företags digitala transformation. Dess skalbarhet, flexibilitet och omfattande verktygssats gör det till ett populärt val för företag i alla branscher och storlekar. De stora fördelarna mot en markmiljö är delvis säkerheten som molnet erbjuder men även att tjänsten utvecklas och förbättras konstant, med över 1000 uppdateringar per år.

Oavsett om du är utvecklare, IT-administratör eller företagsledare, kan Microsoft Azure vara en nyckelkomponent i din teknikstrategi.

Vi har applikationer som körs i en Citrixmiljö, hur migrerar vi dem bäst om vi vill flytta till Azure?

Microsoft har en tjänst som heter Azure Virtual Desktop (AVD) som ni kan använda istället för Citrix om behovet av fjärrskrivbord eller om ni har applikationer som är känsliga för längre svarstider.

Vi har en Azure-miljö uppsatt sedan tidigare men är inte säkra på att nuvarande design är den bästa för oss. Brukar ni göra analyser av befintliga Azure miljöer?

Ja absolut. Våra seniora molnarkitekter ser ofta över arkitekturen och utifrån Microsofts best practices visar på vad som skulle behöva förbättras för att miljön ska vara säker och kostnadseffektiv.

Hur är betalmodellen för CloudOps Azure?

Vi har delat in Azures samtliga tjänster i olika prisgrupper baserat på hur komplexa och tidskrävande de är att övervaka och incidenthantera i händelse av störning. Varje prisgrupp har ett timpris som debiteras per vald tjänst. Om ni väljer att en Azure-tjänst ska övervakas med CloudOps varje timme under en månad blir debiteringen timpriset gånger antalet timmar. Det innebär en betalmodell som är väldigt flexibel där ni väljer vad som ska övervakas och under hur lång tid av en månad.

Hur lång tid tar en migrering till Azure?

Det beror på är det tråkiga svaret. Vid en molnflytt väljer man olika angreppsätt eller strategier som kallas 5R metoden. Dessa 5R står för Rehost (flytt av vm på marken till vm i molnet), Refactor (ex vis ändra från att använda databas server till databas tjänst), Rearchitect, Rebuild och Replace (ersätt med ny SaaS applikation). Snabbats är Rehost och som är den vanligaste metoden - för att i nästa fas välja någon av de andra R:en för fortsatt vidareutveckling.

När ni utvecklar infrastruktur med kod (IaC) gör ni det bara med Microsoft ARM och Bicep?

Vi utvecklar infrastrukturkod även med Terraform beroende på vad våra kunder har för behov av lösning.

Ta del av de senaste insikterna och nyheterna

Vi har samlat några av branschens skickligaste molnkonsulter och tagit position som utmanare mot de traditionella drifts- och säkerhetsbolagen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev