Magnus_close_www

Författare

Magnus Wästfjärd

Read time

4 min

let-s-file-2022-11-16-12-48-07-utc-min

Vad är informationsklassning? 

Informationsklassning är processen att kategorisera data baserat på dess känslighet och viktighet för organisationen. Genom att definiera nivåer av konfidentialitet, integritet och tillgänglighet kan du säkerställa att rätt åtgärder och säkerhetsprotokoll sätts på plats för varje datatyp. 

Varför är det så viktigt?

Rätt skydd på rätt plats: Genom att känna till vilken data som är mest värdefull kan du allokera resurser där de gör mest nytta. 
 
Regelverk och efterlevnad: Många industrier och länder har specifika krav när det gäller att skydda känslig information. Informationsklassning hjälper dig att uppfylla dessa krav. 
 
Förbättrad användarupplevelse: När du vet vilken data som är mindre känslig kan du erbjuda enklare åtkomst till den, vilket förbättrar användarupplevelsen för dina anställda. 
 
Kostnadseffektivitet: Genom att inte överbeskydda onödig data kan du spara på både tid och pengar. 

Hur Asurgent hjälper dig med detta 

Hos Asurgent har vi erfarenhet av att hjälpa organisationer med informationsklassning. Vi har verktygen, kunskapen och expertisen för att säkerställa att din data klassificeras korrekt och skyddas på bästa möjliga sätt. Med stöd från plattformar som Microsoft Azure och M365, kan vi även integrera din informationsklassning direkt i det arbetsprocesser och verktyg som ni använder dagligen.

Nästa steg för dig

Det är dags att tänka på hur din organisation hanterar och klassificerar data. Börja med att ta en inventering av vilken data du har, var den förvaras och och hur den används. Börja enkelt och förfina metoder och skyddsnivåer över tiden. 
 
Ta sedan hjälp av en expert, som Asurgent, för att implementera en robust informationsklassningsstrategi.  
 
Och kom ihåg: rätt informationsskydd börjar med rätt informationsklassning 

Ta del av de senaste insikterna och nyheterna

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ha koll på senaste nytt inom molnsfären. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev