Magnus_close_www

Författare

Magnus Wästfjärd

Read time

4 min

confidential-information-and-privacy-2021-08-26-22-39-50-utc-min

NIST, CIS Controls, Zero trust, ISO27000 – för en oinvigd kan dessa termer framstå som obegripliga, nästan som hemliga koder. Men sanningen är att de representerar några av de mest beprövade och effektiva verktygen som en organisation kan använda för att stärka sin informationssäkerhet. 
 
NIST (National Institute of Standards and Technology): Denna amerikanska federala myndighet har tagit fram standarder och riktlinjer, som NIST 800-53, som hjälper organisationer att säkra sin information och infrastruktur. Cyber Security Framework är också framtaget av NIST och som inom kort kommer i en ny version 2.0. Då utbyggd med en ny princip för ”Govern”. 
 
CIS Controls: Ett uppsättning bästa praxis för att förebygga de vanligaste cyberattackerna. Mycket populär för sin tydliga struktur och enkelheten att mäta egen förmåga emot. Genom att följa dessa kontroller kan företag minimera riskerna effektivt. 
 
Zero Trust: Ett säkerhetskoncept som bygger på idén att ingen, varken internt eller externt, ska ha tillgång till nätverket utan att först verifieras. Icke teknisk och tidlös metod som bör ligga tillgrund för allt säkerhetsarbete inom IT. Finns ofta anpassad till de olika leverantörernas tjänster. Microsoft har detaljerade information här. 
 
ISO27000: En internationell standardserie för informationssäkerhet som ger riktlinjer och bästa praxis för att skapa ett robust informationssäkerhetssystem. Nu i helt nu version med en rad moderniseringar. Ett vanligt misstag är att tro att man måste certifieras sig för att få ut effekt. Men tvärtom. Del 2 – ISO27002 innehåller detaljerade rekommendationer för hur säkerhetsåtgärder bör införas. 

Hur Asurgent hjälper dig med detta 

På Asurgent har vi djup kunskap om dessa standarder och ramverk och hur de bäst implementeras. Med hjälp av våra rådgivare och plattformar som Microsoft Azure och M365, kan vi skräddarsy en lösning för din organisation. 

Nästa steg för dig

Vill du inte dyka ner i dessa komplexa ramverk på egen hand? Ingen fara, det är därför vi finns här. Samtidigt kan du starta med att göra en snabb online-säkerhetsutvärdering för att identifiera potentiella luckor i ditt försvar. Kontakta Asurgent för att få expertråd om hur dessa ramverk kan ge din organisation ett starkt skydd. 

Ta del av de senaste insikterna och nyheterna

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ha koll på senaste nytt inom molnsfären. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev