Magnus_close_www

Författare

Magnus Wästfjärd

Read time

4 min

man-using-computer-and-programming-to-break-code-2022-11-14-12-02-19-utc-min

I takt med att vår värld blir alltmer uppkopplad, ökar även antalet hot och risker som företag står inför dagligen. 
 
Att känna till dessa hot är avgörande för att kunna skydda din organisation. 
 

 • Ransomware: En typ av skadlig programvara som krypterar filer och begär en lösensumma för att låsa upp dem. Under de senaste åren har attackerna ökat dramatiskt, och alla företag, oavsett storlek, är potentiella mål. 
   
 • Phishing: Oönskade e-postmeddelanden som försöker lura mottagaren att avslöja känslig information, som lösenord eller bankuppgifter. 
   
 • Otillräcklig uppdateringshantering: Att inte regelbundet uppdatera mjukvara kan lämna systemet sårbart för attacker. 
   
 • Intern säkerhet: Ofta glömmer företag att den största säkerhetsrisken kan komma inifrån – oavsiktligt eller avsiktligt. 
   
 • Molnsäkerhet: Med en ökad flytt till molntjänster kommer också behovet av att säkra dessa miljöer. 
   

Asurgents roll 

Hos Asurgent har vi sett och hanterat dessa hot första hand, och vi har hjälpt kunder att försvara sig genom att använda tjänster och verktyg som vår 247 SOC-tjänst och den senaste teknologin i Microsoft Azure, Sentinel och M365. Med rätt strategi och verktyg kan ditt företag vara väl förberett för dessa och andra hot. 
 

Nästa steg för dig 

Är din organisation skyddad mot dessa hot? Ett första steg kan vara att göra en riskanalys med IT-hot i fokus. Sist det kanske viktigast – fortsätta informera och utbilda personalen i ämnet. Allt för att hålla säkerhetskulturen vid liv. 
 

Ta del av de senaste insikterna och nyheterna

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ha koll på senaste nytt inom molnsfären. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev