Event

Asurgent & Friends – Cybersäkerhet som en del av resan till molnet

Välkommen till en kostnadsfri halvdagskonferens där vi tillsammans med kunder och partners diskuterar Cybersäkerhet som en del av resan till molnet.

Den 11 maj bjuder vi in Dig till GT30 (Grev Turegatan 30) för en halvdag med fokus på molnet och säkerhet! Vi kommer att göra olika stopp på vägen från Privacy- och compliance frågor till hur ni med tekniska och organisatoriska förmågor kan säkra upp er IT-miljö.

I en allt osäkrare värld där cyberattacker under pandemin stigit med 700% och hotbilden ökat dramatiskt efter Rysslands angrepp på Ukraina så är cybersäkerhet högt upp på allas agendor. Att av egen kraft bygga upp en hög säkerhetsnivå och skydda sin verksamhet är det få, om någon, som har resurser eller kompetens till.

Vi kommer att inleda förmiddagen med en Security State of the Nation presenterad av Hans Werner från Radar som kommer att delge sina allra senaste spaningar om säkerhetsläget i Sverige. Efter det kommer du att få ta del av en späckad agenda av intressanta ämnen och talare som kommer att ge sina insikter och erfarenheter om hur deras säkerhetsarbete ser ut och hur skyddet som molnet ger förbättrat deras säkerhetsförmåga.

Du kommer också att få lyssna till ett verkligt case där en verksamhet drabbats av Ransomeware och hur hela arbetet för att säkra upp och återställa IT-miljön och verksamheten gick till.

Varmt välkommen till årets upplaga av Asurgent & Friends!

OBS! Detta är ett fysiskt event med begränsat antal platser. Anmäl Dig redan idag för att säkra Din plats!

Talare

Hans Werner

CEO - Radar

Den geopolitiska utvecklingen påverkar alla svenska verksamheter. Det vi vet säkert är att manipulation och attacker i cybervärlden mot svenska intressen kommer att öka. Radar ger sin bild av hur en ny Europa ordning påverkar er som svenska företag och verksamheter samt ger det senaste och mest aktuella ur den rykande aktuella Cybersäkerhetsrapporten som precis släppts.

Carl-Magnus Brandt

CISO - Aspia

Att få en övergripande insyn i vilka säkerhetshot som riktas mot organisationen och även åtgärda dom är ofta en svår utmaning för en CISO. Det är många produkter, portaler, rapporter och dashboards att bevaka och dom sitter sällan ihop. Hur uppnår Aspia det med deras strategi ”many sensors, one presentation, one mitigation” genom Microsofts säkerhetsprodukter och Asurgents SOC? Carl-Magnus berättar hur dom designat, implementerat och arbetar.

Karl Castor

IT Security Manager - Swedavia

Swedavias flygplatser är en kritisk samhällsfunktion som därmed ställer stora krav på IT-säkerheten. Karl kommer att beskriva hur de med grunden i en tydlig dataklassificering successivt har stärkt skyddet genom att använda det publika molnets förmåga för moln- och markmiljöer och blickar framåt på hur han ser att Swedavias säkerhetsarbete kommer att fortsätta utvecklas.

Oscar Kjellberg

Cloud Security Architect - Microsoft

Cyberbrottsligheten har blivit alltmer sofistikerad, utbredd och ingen verksamhet går säker. För att skydda verksamheter i detta nya hotlandskap behövs förutom bra utbildade människor, bra processer även bra verktyg. Microsoft har på kort tid blivit en av de största IT-säkerhetsleverantörerna i världen. Hur kommer det sig, och vad är det som gör att Microsoft på kort tid lyckats bli rankad som en av de bästa inom IT-säkerhet?

Stefan Jonsson

CIO - Lernia

Lernia genomgår årligen en audit av organisationens IT-mognad och IT-säkerhet och hur det hjälper dem att prioritera rätt åtgärder. Att lyfta IT-mognaden och nyttjandet av IT kräver samtidigt att IT-säkerheten följer med för att skydda verksamheten i takt med att behoven förändras och Du kommer att få höra om den progress som Lernia gjort och planerna för framtiden.

Staffan Bjurström

Vice VD - Asurgent

Staffan kommer att berätta om de erfarenheter vi har av 20+ projekt där vi hjälpt våra kunder att navigera mellan Compliance, Cybersäkerhet och Verksamhetsvärde. Utifrån verkliga case där både mark och moln analyserats kommer Du att få höra om lärdomar och utfall från att ställa olika risker mot varandra.

David Järnström

Cloud Architect - Asurgent

David är en senior Azure Architect och Security Engineer som kommer att visa på hur ni med modern teknologi kan skydda er mark och molnmiljö. Du kommer att få lyssna på verkliga exempel från situationer där företag drabbats av Ransomeware.

Magnus Wästfjärd

Advisor - Asurgent

Magnus är en senior rådgivare med många års erfarenhet av Risk och Säkerhetsområdet. Magnus kommer att berätta om hur en verklig cyber attack ser ut och dela med sig av lärdomar om hur Du bör agera om ni blir attackerade.

Anton Wadström

Security Engineer - Asurgent

Anton är en Security Engineer som dagligen arbetar med Automation och Respond i vår SOC. Tillsammans med kollegorna Magnus och David kommer han att visa från verkliga händelser hur man kan både skydda och återbygga attackerade miljöer.

Stephan Andersson

CEO - Asurgent

Moderator.