12.30 - 13.00

I en era präglad av snabb digital transformation och ständigt eskalerande cyberhot, är det avgörande för varje organisation att etablera och bibehålla en stark cybersäkerhetsgrund.

NIST Cybersecurity Framework (CSF), som har sina rötter i USA:s nationella ansträngningar för att stärka kritisk IT-infrastruktur, erbjuder ett heltäckande ramverk för att uppnå detta mål. Under en serie av webinar kommer gå igenom alla delar med början "Identify" – det första och kanske mest avgörande steget i NIST CSF.

Detta steg är kärnan i din organisations cybersäkerhetsstrategi av flera kritiska skäl:

  • Förstå era digitala tillgångars betydelse: Vi börjar med att visa hur kraven bidrar till en god översikt över de system, tillgångar och data som är krtiska för er verksamhet, vilket är det första steget för att kunna utforma effektiva skyddsåtgärder.
  • Riskhantering och resiliens: Vi diskuterar hur krav på identifiering av kritiska delar i er organisation möjliggör en målinriktad bedömning av risker och sårbarheter, vilket i sin tur underlättar en strategisk och riskbaserad cybersäkerhetsstrategi.
  • Strategisk planering: Genom en genomgång av identifikationsprocessen visar vi hur detta lägger grunden för efterföljande säkerhetsåtgärder inom NIST CSF och anpassar dessa åtgärder till era unika behov.
  • Regelverk och compliance: Vi belyser hur "Identify"-steget underlättar kartläggningen av relevanta lagkrav och standarder, och säkerställer att er cybersäkerhetsstrategi är i linje med gällande regelverk.
  • Stärkt affärsresiliens: Slutligen diskuterar vi hur en effektiv identifikationsprocess bidrar till att stärka er organisations övergripande resiliens genom att minimera risker och skydda era mest kritiska tillgångar.

Detta webinar är skräddarsytt för att ge er de kunskaper och verktyg ni behöver för att effektivt implementera "Identify"-steget i er cybersäkerhetsstrategi.

Oavsett om ni är i början av er resa med NIST CSF eller ser över er befintliga strategi, kommer detta evenemang att ge värdefulla insikter och praktiska tips.

Talare

Magnus_close_www

Magnus Wästfjärd

Principal Advisor & Compliance Manager på Asurgent

Ladda ner presentationen som PDF. 

Fyll i formuläret nedan för att ladda ner PDF:en.

Skärmavbild 2023-11-09 kl. 11.51.03