12:30 - 13:00

Välkommen till den fjärde sessionen i vår webinarserie som utforskar Azure Cloud Adoption Framework (CAF) och dess fem kärnsteg: Strategy, Plan, Ready, Adopt, och Governance & Operations. Denna session fokuserar på "Adopt", steget där vi implementerar och integrerar molnlösningar för att påskynda din organisations digitala transformation.

I detta webinar kommer vi att gå igenom viktiga aspekter av adoptfasen, inklusive:

  • Praktisk genomgång av molnimplementationer och hur man hanterar övergången från gamla system.
  • Strategier för integrering av molntjänster med befintliga IT-system för att säkerställa sömlösa arbetsflöden.
  • Hantering av förändringar och utbildning av personal för att maximera anpassning och minimera driftstörningar.
  • Utveckling av molnapplikationer och optimering av befintliga applikationer för molnet.
  • Mätning och analys av prestanda för att säkerställa att de uppnådda fördelarna motsvarar de strategiska målen.
  • Deltagare kommer att få en djupare förståelse för hur man effektivt kan överföra verksamhetskritiska system och processer till molnet, från planering och genomförande till optimering och kontinuerlig förbättring.

Detta är en ovärderlig session för IT-ledare, projektledare och tekniska team som är direkt involverade i molnimplementeringar och digitala transformationsprojekt.

Missa inte detta tillfälle att lära dig från experter och fördjupa din kunskap om att implementera och integrera molnlösningar.

Talare

profil

Ender Görgülü

Senior Cloud Architect på Asurgent

Hacker

Gabriel Johansson

Principal Cloud Architect