nis2

Om eventet

Cybersäkerhet – En allt viktigare del i företagsstrategin: Från och med den 1 januari 2025 kommer NIS2-direktivet att införas, vilket ger en utmärkt möjlighet för företag att inte bara få översyn utan också förbättra sin motståndskraft mot cybersäkerhetshot. Under vårt lunchseminarium kommer vi att utforska hur detta direktiv kan förvandla cybersäkerhetsarbetet från en teknisk nödvändighet till en strategisk fördel.

Vad innebär NIS2 för er verksamhet? Seminariumets fokus ligger på att förklara NIS2-direktivets kärnkomponenter på ett enkelt och begripligt sätt. Vi kommer att diskutera:

  • Anpassning av riskhanteringsprocesser: Hur ni systematiskt kan identifiera och hantera cyberrisker som påverkar er verksamhet.
  • Utbildning av personal och ledning: Vikten av regelbunden och specialiserad utbildning för att höja kompetensen kring cybersäkerhetsfrågor på alla nivåer inom organisationen.
  • Incidenthantering och rapportering: Hur man upprättar processer för att snabbt och effektivt rapportera incidenter till relevanta myndigheter, vilket inte bara är ett krav utan också en del av en proaktiv säkerhetsstrategi.

Dessutom kommer vi att titta på hur redan befintliga verktyg och funktioner inom Microsoft Azure och M365 kan användas för att underlätta dessa processer och säkerställa att ni möter direktivets krav.

Övergripande ansvar och ledningens roll: Det är av största vikt att förstå vilket ökat ansvar som kommer med NIS2. Att överbrygga kunskapsgapet mellan tekniska och icke-tekniska ledare är avgörande för att framgångsrikt hantera cyberrisker.

Fördelar och utmaningar med NIS2: Vi kommer också att tydligt presentera de fördelar som direktivet medför, såsom förbättrad säkerhetskultur och robustare försvarsstrategier, samt de utmaningar som organisationer kan stöta på under anpassningsprocessen..

Sammanfattning och nästa steg: Avslutningsvis kommer vi att presentera nya verktyg för självskattning av er nuvarande mognadsnivå i förhållande till direktivets krav, inklusive en GAP-analys. Detta kommer att ge en konkret grund för att planera nästa steg i ert arbete med att uppfylla direktivets krav.

Nätverka och ställ frågor: Ta chansen att diskutera och nätverka med andra deltagare som står inför liknande utmaningar. Våra experter står till förfogande för att svara på frågor och ge råd under en avslappnad lunch.

Vi ser fram emot att välkomna er till ett informativt och engagerande seminarium där vi tillsammans utforskar hur NIS2-direktivet kan stärka skyddet för er organisation

När: Torsdag 16/5 klockan 12-13.

Mat och dryck: Vi bjuder på lunch. Ange eventuella kostpreferenser vid anmälan.

Anmälan: Anmäl ditt intresse via formuläret så återkommer vi inom kort. 

Talare

Magnus_close_www

Magnus Wästfjärd

Senior Advisor på Asurgent