cyber-criminals-working-with-dark-web-to-do-illega-2023-02-13-23-14-33-utc

Om eventet

Dagens hotbild är extremt komplex, konstant i förändring och hotaktörer jobbar i nätverk med varandra för att skapa de bästa förutsättningarna för att uppnå sina mål – ekonomisk vinning, sabotage eller informationsinsamling från era organisationer.

Darkweb består av enormt många anonyma platser och samtalsforum för handel av varor så som cyberattacker, droger, fysiska vapen och påtryckningsmedel samt försäljning av företagsinformation.

Inom cybervärlden är de vanligaste förekommande varorna ny skadlig kod, nya intrångs-kit, läckta konton, mailadresser, direktaccess till organisationer, kunddata och information om organisationer. Detta gör Dark web till en naturlig plats för många olika typer av aktörer och cyberkriminella grupper att verka och samarbeta på.

Under denna Lunch and Learn kommer du få insikt hur dessa aktörer använder dark web samt få en insyn i aktuella priser, för att se vad det exempelvis kostar att komma in i ert bolag eller vad er data är värd för en hotaktör.

Du kommer även få insyn i darkweb via en demo av vår chief of cybersecurity Magnus Järnhandske och ta del av vad man kan göra för att motverka detta som organisation.

Lunch and learn är vårt intima event där affärsledare ses på vårt kontor, äter lunch, lär sig om ett ämne och diskuterar. Begränsat till 10 platser. 

Talare

Magnus Järnhandske 1

Magnus Järnhandske

Chief of Cybersecurity @ Asurgent