Service Desk

Service Desk med kunskap och servicekänsla

Upptäck mer
Vi förklarar

Vad är Service Desk?

Vår Service Desk är era användares SPOC

Vår Service Desk agerar SPOC (Single Point Of Contact) och hjälper era användare med alla olika typer av frågeställningar kring deras datorer och enheter, Microsoft 365, era verksamhetsapplikationer och behörighetsfrågor.  Ärenden som ska slussas vidare till era andra leverantörer hanterar vi också och följer upp att era användare får den hjälp den behöver.

Vår Service Desk är placerad i våra lokaler i Stockholm med öppettider vardagar 08-17. Övriga tider kan avtalas som option.

Vissa av våra kunder väljer att ha en dedikerad Service Desk bara för dem för att ha ett team som bygger upp extra stark förståelse för kundens verksamhet och i de fallen så etablerar och bemannar vi en Service Desk på plats i kundens lokaler.

Rapportering och uppföljning

Vid våra månatliga möten med våra kunder så återrapporterar vi dels statistiken över ärenden, SLA fyllnadsgrad och liknande KPI:er. Men vårt fokus är att blicka framåt och konstant se över hur vi kan öka användarnas produktivitet genom utbildning, förbättringar i IT-miljön och lathundar och guider för att användarna själva ska kunna hitta svar på sina frågor.

Som en del av vår Service Desk tjänst kan era användare även registrera och följa sina ärenden direkt via vår kundportal.

Två olika sätt att flytta till molnet

När vi förbereder din TakeOff upp till molnet går vi igenom och bestämmer den resväg som passar er bäst. Det finns två huvudsakliga vägar att gå när vi flyttar er IT från marken upp till molnet. Vi går igenom fördelar och nackdelar med båda tillvägagångssätten – men vi brukar i de flesta fall rekommendera lift and shift metoden.

  • Lift and Shift
  • Transformation

12 workshops att välja bland

Våra TakeOff workshops är utformade för att ge ökad kunskap och förståelse om molnet. De fyller också en viktig funktion för en IT-ledningsgrupp som efterfrågar mer förståelse om molnet för att kunna fatta bättre beslut. Exempel:

  • Vad är molnet och vad är molnet inte?
  • Vad är skillnaden mellan IaaS, PaaS, SaaS
  • Hur formuleras en molnstrategi
  • Säkerhet i molnet, saker att tänka på