Videos

Asurgent & Friends – Aspia: Molntransformation till BizOps

Asurgent & Friends – Microsoft: Skill Up i en molnresa

Webinar: Automatisera era HR-processer med Microsoft PowerApps och Power Automate

Webinar: App Modernization

Webinar: Möjligheterna med PowerApps

Webinar: Hur Du synkar identiteter mellan mark och moln i en 365 miljö

Webinar: Varför molnet innebär att traditionell IT-Outsourcing har passerat sitt bäst före datum