Managed Networks

Allt för er nätinfrastruktur

Upptäck mer
Vi förklarar

Vad är Managed Networks?

Allt för ert nätverk

Det här är tjänsten för att ni ska ha fungerande nätverk på och mellan era kontor och ut på internet. Vi övervakar och administrerar era nätverk till en fast månadsavgift. Vi övertar antingen ansvaret över er befintliga nätinfrastruktur eller så väljer ni ex vis Wifi som tjänst där vi installerar ny utrustning.

Inom Managed Networks hjälper vi er med övervakning, administration och managering av

  • Wifi
  • Trådade LAN
  • SD-WAN
  • Brandväggar på mark och i moln

Tillsammans med partners kan vi supportera er över hela landet.

Två olika sätt att flytta till molnet

När vi förbereder din TakeOff upp till molnet går vi igenom och bestämmer den resväg som passar er bäst. Det finns två huvudsakliga vägar att gå när vi flyttar er IT från marken upp till molnet. Vi går igenom fördelar och nackdelar med båda tillvägagångssätten – men vi brukar i de flesta fall rekommendera lift and shift metoden.

  • Lift and Shift
  • Transformation

12 workshops att välja bland

Våra TakeOff workshops är utformade för att ge ökad kunskap och förståelse om molnet. De fyller också en viktig funktion för en IT-ledningsgrupp som efterfrågar mer förståelse om molnet för att kunna fatta bättre beslut. Exempel:

  • Vad är molnet och vad är molnet inte?
  • Vad är skillnaden mellan IaaS, PaaS, SaaS
  • Hur formuleras en molnstrategi
  • Säkerhet i molnet, saker att tänka på