Cloud TakeOff & Workshops

En TakeOff rapport ger er svar på var ni bör starta er molnresa, om ni ska transformera eller flytta era IT-system, hur ni bör utveckla er egen kompetens och organisation samt relevanta ekonomiska beslutsunderlag. Vi formulerar även i samarbete med er organisation en molnstrategi som ni kan leva efter framåt i tiden.

En TakeOff kan se olika ut beroende på er egen kompetens och hur långt ni kommit i er molnresa men vi tillsätter alltid en rådgivare och en molnarkitekt för dessa uppdrag. Våra rådgivare har minst 15 års branscherfarenhet och jobbar i gränslandet mellan IT och verksamhet. Tillsammans med våra molnarkitekter skapar de en TakeOff rapport anpassad för just er verksamhet.

Vi har tagit fram TakeOff rapporter för både offentlig och privat verksamhet i många olika branscher. I varje uppdrag täcker vi de legala krav som finns samt de branschspecifika krav som finns för er verksamhet.

 

Vi har även 12 olika ämnesspecifika workshopar som vi genomför på plats hos er. Workshoparna är framtagna som halvdagar men kan anpassas utifrån era önskemål;

 1. Vad är molnet och vad är molnet inte?

 2. Vad är skillnaden IaaS, PaaS, SaaS

 3. Hur man bygger en molnstrategi

 4. DC-migrering till publika moln

 5. Quality Assessment av miljö i Azure/AWS

 6. Säkerhet i molnet, saker att tänka på

 7. Managering i molnet, vad behövs?

 8. Proaktivitet vs Innovation i molnet

 9. Kostnadskontroll  med analyser i molnet

 10. Analys av data med Power BI

 11. Genomgång av funktioner i Microsoft 365

 12. Utrullningsplan & funktioner i Microsoft 365