Lernia

”Vi förflyttar vår IT successivt mot molnet för att skapa flexibilitet och nya digitala möjligheter för ett effektivare och smartare Lernia. 

Asurgent är ett naturligt val som Lernia IT´s strategiska partner i vår molntransformation.”

Sebastian Lindström - CIO

Radar Group

“Asurgent har tagit en mycket intressant position på marknaden där de utmanar den traditionella outsourcingmodellen”

Hans Werner - VD & Senior Advisor

Anticimex

”Vi har flyttat hela vår centrala IT-miljö till molnet för att öka vår flexibilitet och komma åt molnets utbud av tjänster.

 

Asurgent var vår partner för molnflytten och vi använder deras CloudOps tjänst för molndriften. Asurgents styrka ligger i att de på riktigt har expertisen inom de publika molnen.”

Robin Nordlander

Group IT Shared Services Manager

Svevia

"Vi använder molnets utbud av pålitliga och intelligenta tjänster i allt högre grad för att utveckla vår verksamhet och Asurgents molnexpertis i kombination med deras automatiserad driftstjänst har gjort dem till en viktig partner för oss”

Emil Dahlin - CIO

Några av våra kunder

anticimex.png
Aspia.png
BDO.png
Citymail.png
forex.png
Hertz.jpg
HSB.jpg
Lernia.png
SCA.png
svevia.png