Radar Summit 2022

Här hittar du allt du behöver om Asurgent på Radar Summit 2022

Upptäck mer

Var med och tävla om en gratis security assessment

En maskinell inventering av er M365 tenant där över 130 punkter gås igenom och analyseras vs Microsoft Best Practice och vår erfarenhet. Ni får en rapport presenterad av en av våra säkerhetsexperter som förklarar de sårbarheter som finns i miljön med tydliga rekommendationer om vad som behövs åtgärdas utifrån prioritet – High, Medium Low.

Analysen är värd 25 000 SEK!

Se vår presentation från Radar

Powerpoint-video

Forskningsrapport: A comparison between on-premise and cloud environments in terms of security

Cloud- and on-premise environments have been compared in terms of security several times. Many of these comparisons based their assessments on qualitative data rather than quantitative metrics. Some recent articles have considered comparing environments by using quantitative data. These methodologies are often complicated and based on incident simulations that might not be relevant in a real-life scenario. Therefore it could be troublesome for a company to evaluate and compare two environments before deciding which environment they would prefer in terms of security. Before an environment migration, it is decisive to know if that environment has been a target for recent cyberattacks. Unfortunately, this data is not available to the public.

Steg för steg

Från marken till molnet i fyra steg

Förberedelser inför flytt

I steget Cloud TakeOff förbereder vi allt inför er molnflytt och vi baserar vårt arbete på Microsofts Best Practices – Cloud Adoption Framework (CAF). Vi genomför en rad olika assessments och workshops för att skapa beslutsunderlag och plan för migrering till Microsoft 365 och Azure.

Flytta IT-miljön

När flytten är bestämd tar våra projektledare hand om hela er flytt, i den tjänst vi kallar Cloud Onboarding. Vi utför allt tekniskt arbete i samarbete med er tekniska personal eller andra leverantörer och säkerställer att er molnmiljö blir uppsatt enligt best practice.

CloudOps

Vår familj av drifttjänster CloudOps är utvecklad för molnet. Er molnmiljö övervakas, vi monitorerar att ni inte får säkerhetsintrång och vi arbetar proaktivt för att ni ska ha en kostnadseffektiv IT-miljö. Vår Cloud Operations finns där för er 24/7 och vi strävar efter att automatisera alla handgrepp så långt det är möjligt för den dagliga driften för att ha snabba åtgärdstider och hög kvalitet i tjänsten.

Transformation

Flytten till molnet är bara början! Det är nu ni kan dra nytta av molnets tjänster och säkerhet! Vi transformerar era applikationer bort från infrastrukturlagret till PaaS-tjänster och vi digitaliserar era verksamhetsprocesser med Microsofts Power Apps. Bara för att nämna några exempel.