Projektledare

Vi söker projektledare som vet att old school mantrat om att leverera “rätt kvalitet, i rätt tid till rätt kostnad” fortfarande är grunden för framgångsrik projektledning. ​Du kommer att leda olika typer av IT-projekt med syfte att flytta upp markbaserad IT till molnet eller att bygga ut och utveckla befintliga molnmiljöer. Du kan också komma att agera programledare hos några av de större företagen och hålla ihop en portfölj av olika IT-projekt.

Vi söker Dig som

 • Är en ledarprofil som får respekt med dig för att du alltid levererar och håller vad du lovar

 • Har god kunskap om molntjänster och hur de kan skapa konkret affärsnytta i en verksamhet

 • ​Är en god kommunikatör och kan formulera inspirerande visioner och mål för ditt team. Du kan driva förändring genom det digitala lapptäckets komplexitet och organisatoriska trögheter.

 • Har erfarenhet av projektledning inom IT och vana av att arbeta med projektstyrningsmodeller för att skapa ordning och reda

 • Förstår att ett IT-projekt är detsamma som ett verksamhetsprojekt och att kommunikation med verksamheten är A och O för att det ska bli framgångsrikt

 • Är tekniskt skicklig, men kan snabbt och enkelt växla mellan att prata teknik med tekniker och ekonomi med ekonomer

Så här kan en arbetsdag se ut

 • Du håller i projektmöten med ditt team och säkerställer att alla har samma nuläge och målbild och att projektet gör progress

 • Rapporterar till styrgruppen om projektets framfart och tvekar inte att kommunicera öppet om eventuella hot eller risker på horisonten för du vet att gemensam insikt om nuläget krävs för att nå slutdestinationen

 • Du håller i en av våra workshops tillsammans med en av våra arkitekter och ökar kundens förståelse för hur de på bästa sätt kan använda molnets utbud för att lösa sina verksamhetsbehov

 • Du presenterar och visar på nyheter och lärdomar om molnets tjänster för våra kunder på våra externa seminarier

 • Du bidrar till bolagets utveckling genom att delta i interna diskussioner om våra tjänsters vidareutveckling

​​

Känner Du dig träffad av beskrivningen? Hör av Dig!