Tech

Varför ska man läsa Microsoft’s Cloud Adoption Framework för Azure (CAF)?

Oavsett om ni står inför eller redan påbörjat er molnresa så krävs det goda kunskaper, bra verktyg och ett strukturerat och metodiskt arbete för att få bästa möjliga utväxling på investerad tid. Något som kanske inte alltid har varit helt enkelt att uppnå. Därför så har Microsoft, i samarbete med partners och kunder, tagit fram ett ramverk vilket lanserades sommaren 2019 och som löpande uppdateras med nya klokskaper.

CAF är ett gediget material på dryga 1300 sidor innehållandes dokumentation, implementations guider, verktyg och best practices indelat i sju kapitel vilket gör den relativt enkel att konsumera. Man kan välja att läsa hela materialet eller fokusera på valda delar beroende på vilken roll man har. Den som däremot bör vara väl inläst på alla kapitel är molnarkitekten vilken normalt är den som planerar, designar och pratar med verksamheten genom hela molnresan.

Kapitlen är som följer;

STRATEGI

Här kan ni få stöd i ert arbete med att identifiera sponsor och stake holders. Definiera och dokumentera varför ni går till molnet. Definiera och dokumentera tänkt affärsnytta samt att ta fram ett business case. När ni väl har klart för er varför ni går till molnet, och tänkt affärsnytta, så kan ni ta fram en affärsmässig motivering vilken ni tar med er in i ert planeringsarbete. Under er molnresa kan ni gå tillbaka hit och stämma av för att säkerställa att ni inte hamnar ur kurs.

PLAN

Med ett lyckosamt strategiarbete och framtaget business case så kan ni nu ta fram en plan för att realisera era uppsatta mål. I plan-delen fokuserar man på arbetet att identifiera vilka digitala tillgångar så som data och infrastruktur ni har och om ni kan rationalisera dessa. Hitta och organisera ditt team, fördela ansvar via t.ex. RACI, och se till så att alla förstår planen och vad som förväntas av dem. I detta kapitel finns även stöd för att upprätta en adoption-plan för din infrastruktur, personal(färdigheter), applikationer mm.

REDO

När ni väl har strategi och plan på plats är det dags att göra sig redo för adoption (migrering/innovation) -fasen. Här studerar ni konfigurationsguiden för Azure och bekantar er med de verktyg och metoder ni behöver för att skapa er landningszon och virtuella datacenter. Välj det lämpligaste landningszonsalternativet och etablera en kodbaserad startpunkt för er miljö.

ADOPTION/MIGRERA

Nu är det äntligen dags att migera er första workload! I det här kapitlet får ni ta del av Azure-migreringsguiden och bekanta er med de inbyggda verktygen i Azure och de olika migreringsmetoderna. Här finns även värdefulla tips kring hur ni kan angripa migreringsarbetet på bästa sätt. Bland annat genom att göra en första testmigrering för att trycktesta er plan med möjlighet att göra eventuella justeringar innan ni migrerar större mängder.

ADOPTION/INNOVERA

Modernisera och Innovera. Möjligen är det detta man tänker på främst när man pratar cloud. Det vill säga de nya möjligheterna så som AI, Machine learning m.fl. som ni får tillgång till när ni väl har flyttat. Här får ni vägledning i vilka system ni kan modernisera och anpassa till cloud.

Viktigt att tänka på är att innovation tar tid och att det kan därför vara klokt att initialt fokusera på t.ex. IaaS resuser med SQL DB och hur ni kan lyfta dem till PaaS. Jag kan även varmt rekommendera att börja titta på hur man kan utveckla och ta fram nya tjänster med hjälp av Azure DevOps.

GOVERNANCE

Governance börjar dag ett. Och det är därför superviktigt att ägna mycket tid åt detta innan ni trycker på knappen. Här finns bra guider hur ni skapar och organisera resurser, subscriptions och managementgrupper. Man tar även upp policys. Vill ni skapa egna policys? Eller använder ni de som redan finns som standard? Ni kan välja.

Viktigt är att etablera processer för övervakning och hantering av säkerhets eller policyrelaterade händelser redan innan flytten till molnet. Likaså är det bra att ha en genomtänkt plan för hur ni ev. ska tagga och kostnadsfördela resurser. Här kan ni t.ex. ta hjälp av “The governance benchmark tool”.

DRIFT/OPERATIONS

Operations är minst lika viktigt i molnet som innan. Därför rekommenderar man bland annat att ni definierar vilka kritiska klassificeringar, molnhanteringsverktyg och processer som krävs för att ni ska kunna leverera grundåtagandet för driftåtagandet. Definiera även era verksamhetsåtaganden. Utgå från besluten kring verksamhetsåtaganden och driften och använd metodtipsen till att implementera de verktyg som behövs för hanteringen av dessa.

 

Det kan tyckas väl magstarkt att gå igenom allt detta och ta ställning till alla detaljfrågor redan innan ni drar igång. Men lyckligtvis behöver det inte vara fullt så betungande. Ni kan rent av implementera/deploya hela CAF:s ramverk via en blueprint. På så sätt kan ni sätta en standardstruktur som ni sedan kan modifiera längs er molnresa. Det finns även ett subset av CAF:en som kallas för WAF – Well Architected Framework som ger råd om hur ni konfigurerar er miljö för att optimera kostnader, prestanda och säkerhet bl a. Den kan ni alltid backa tillbaka till för att stämma av att ni tänker rätt – eller för att ställa professionella krav på er IT-leverantör.

 

Lycka till på molnresan och hör gärna av er till oss om ni känner att ni vill ha hjälp på vägen!

Författare: Rasmus Spendrup – Rådgivare Asurgent

Upptäck mer