IT-branschen

Varför lift and shift är det alternativ du bör välja när du flyttar till molnet – del 1 av 7

Stephan Andersson

Det är ett relativt vanligt påstående att det inte finns någon anledning att flytta upp virtuella servrar och infrastruktur till molnet. ”Det finns inga fördelar, det är bara som att flytta till en annan datahall. Det blir dyrare också.”

Påståenden som helt enkelt är felaktiga och budskap som eldats på av aktörer med andra drivkrafter och som har en annan agenda än hjälpa företag till molnet.

Välkomna till en bloggartikelserie i sju delar där jag går igenom de olika fördelar en s k lift n shift ger er. Det här är del ett!

Vad är då lift and shift?

Som namnet indikerar betyder det att din IT-miljö lyfts upp – och skiftar plats, i det här fallet till det publika molnet.

Det är i huvudsak ett flyttprojekt likt det ni kanske redan gjort till, eller mellan driftleverantörer på marken. Principen är att det etableras en kopia av din IT-miljö på marken fast nu blir den baserad på molnets olika infrastrukturtjänster. Applikationer behöver i ett sånt här projekt inte byggas om, så rent tekniskt händer det ingenting spektakulärt vid flytten – din miljö fortsätter fungera som tidigare och dina användare kommer inte att uppleva någon större skillnad.

Men nu har du din IT-miljö på en bättre plats, med tillgång till teknologi och funktioner som inte finns på marken. Och det är nu du kan påbörja din transformationsresa, utan att vara bunden av investeringar i infrastruktur på marken. Istället för att göra tvärtom.

I dessa artiklar kommer jag att förklara fördelarna med det jämfört med att transformera till molnet.

Fördelarna med att driva ett lift and shift projekt istället för ett transformationsprojekt

Det finns ett antal generella fördelar med att flytta till molnet med en lift and shift strategi istället för att transformera er IT.

Snabbare

Att bygga upp en kopia av er IT-miljö i molnet och göra den till er nya produktionsmiljö tar förvisso en del tid – men betydligt mindre tid än vad ett transformationsprojekt tar. Tiden för projektet beror på hur stor er IT-miljö är och hur den är uppsatt. För ett normalstort svenskt företag kan du räkna med att hela projektet tar några få månader från planering till att du har skarp driftstart.

Enklare

Eftersom IT-miljön inte byggs om innan flytt när du använder lift and shift som din strategi är det även enklare. Du byter inte ut applikationer eller skriver om någon kod – transformationen av er IT-miljö till molnets plattform- och funktionstjänster gör ni istället i nästa steg i molnet. När ni är redo.

Mer kostnadseffektivt

Lift and shift kostar mindre, eftersom det utförs under en kortare tid. En transformation kan ta år att genomföra. Men den jämförelsen haltar eftersom du faktiskt efter en transformation har flyttat in i molnets mer intelligenta och managerade tjänster – vilket alla bör sträva efter. Så varför menar jag då att Lift and Shift ändå är mer kostnadseffektivt? Jo, nackdelen med att transformationen tar tid, låt säga tre eller mer år, är att du kommer behöva fortsätta göra nyinvesteringar i din markmiljö under den tiden. Investeringar som du antingen bara får kasta bort men ofta blir konsekvensen att man instället väntar in att även dessa nyinvesteringar ska vara avskrivna och det kommer sammantaget göra din molnresa längre och dyrare. Så att istället rycka plåstret, flytta upp allt och göra sig från det digitala lapptäcket på marken för att sedan transformera till molntjänsterna är oftast en snabbare och mer kostnadseffektiv väg.

En annan baksida med att ha en hybrid miljö, dvs både mark och moln, är att du behöver ofta flera olika leverantörer, du behöver upprätthålla kompetens på flera olika tekniska lösningar, du får ofta dubbla kostnader för olika funktioner i jämförelse om allt fanns i molnet osv.

 

Fördel nummer 1: leverantörsoberoende!

Ok, så låt mig börja med den första av fördelarna du får av Lift and Shift. Du blir leverantörsoberoende.

87% av alla svenska företag och verksamheter har outsourcat hela eller delar av sin IT till en lokal driftsleverantör (som vi kallar markleverantörer). Har du din IT hos en markleverantör blir du också i praktiken tvungen att endast köpa deras tjänster och hjälp med det mesta inom IT vare sig du vill eller inte. Många företag upplever tyvärr ofta att leveransen från sin markleverantör inte håller den kvalitet de vill ha och behöver. Under många års tid har därför företag gått ut i nya driftsupphandlingar och konkurrensutsatt – och valt att flytta till en annan markleverantör. Problemet med detta är bara att efter ett kostsamt flyttprojekt riskerar man hamna i samma sits igen. Så min uppmaning till er som inte är nöjda med er driftsleverantör – lägg inte resurser och pengar på att flytta till en annan markleverantör utan flytta istället till molnet.

För genom att lämna marken och få upp hela din IT-miljö på en gång – gör du dig oberoende av din markleverantör. Det betyder däremot inte att du inte kan fortsätta ta hjälp och råd av din markleverantör (förutsatt att de har rätt kompetens) – men du kan nu välja. Du kan välja att hantera din IT-miljö själv eller ta hjälp av en eller flera IT-leverantörer när du behöver. Om du lägger din IT-miljö hos ex vis AWS eller i Azure så har du i praktiken leverantörer över hela världen som kan hjälpa dig – och du behöver inte flytta din IT-miljö för miljoner bara för att du vill ändra eller komplettera leverantörer. Den tiden är förbi.

Bara den här fördelen kan vara skäl nog att välja Lift and Shift, beroende på ert nuläge. Men om du inte är övertygad än så kommer du att kunna läsa om sex ytterligare fördelar i blogg artikelserien “Varför lift and shift är det alternativ du bör välja när flyttar till molnet”.

Här kan du läsa nästa artikel i serien “Varför Lift & Shift är det alternativ du bör välja när du flyttar till molnet”.

Upptäck mer