Tech

Varför lift and shift är det alternativ du bör välja när du flyttar till molnet – del 5 av 7

Stephan Andersson

Alla datahallar i världen står för ca 2% av all CO2-utsläpp. Samtidigt beräknas vårt ökade IT-användande att öka elförbrukningen med 95% till år 2025. Något måste göras.

Välkomna till en bloggartikelserie i sju delar där jag går igenom de olika fördelar en flytt till molnet med en s k lift n shift strategi ger er. Det här är del fem!

 

Vad är då lift and shift?

Som namnet indikerar betyder det att din IT-miljö lyfts upp – och skiftar plats, i det här fallet till det publika molnet.

Det är i huvudsak ett flyttprojekt likt det ni kanske redan gjort till, eller mellan driftleverantörer på marken. Principen är att det etableras en kopia av din IT-miljö på marken fast nu blir den baserad på molnets olika infrastrukturtjänster.

Applikationer behöver i ett sånt här projekt inte byggas om, så rent tekniskt händer det ingenting spektakulärt vid flytten – din miljö fortsätter fungera som tidigare och dina användare kommer inte att uppleva någon större skillnad.

Men nu har du din IT-miljö på en bättre plats, med tillgång till teknologi och funktioner som inte finns på marken. Och det är nu du kan påbörja din transformationsresa, utan att vara bunden av investeringar i infrastruktur på marken. Istället för att göra tvärtom.

 

Fördel nummer fem: För en bättre miljö!

Alla datacenter i världen står för ca två procent av koldioxidutsläppen och eftersom vi ständigt kopplar upp allt fler prylar och IT-användandet ökar konstant så innebär det också att elförbrukningen ökar. Och det ökar snabbt. Beräkningar visar på att det kommer att öka med hela 95 procent fram till 2025 (!) – så är det viktigt för oss alla att vi gör vad vi kan för att minska CO2-utsläppen som vårt IT-nyttjande innebär.

En viktig del av CO-2 frågan är vilken elkälla vi använder oss av och i Sverige ligger vi i jämförelse med många andra länder bättre till då vi i huvudsak får vår el från vattenkraft, kärnkraft och vindkraft – istället för kol och olja. Men tyvärr finns ett mycket stort antal äldre datahallar i landet som har betydligt sämre energieffektivitet och därmed en stor miljöpåverkan.

Att äga sin egen infrastruktur har inget värde för de allra flesta verksamheter utan snarare tvärtom är det en belastning i både resultaträkningen och för nattsömnen. Att köpa infrastruktur som konstant prispressas innebär att du alltid blir sittandes med teknik som du skulle kunna köpa billigare idag – och då dessutom med bättre prestanda och funktionalitet. Att äga infrastruktur innebär också ett stort ansvar och arbete plus att att det kräver en kompetens som är långt från vad de flesta verksamheter har som sin kärnverksamhet. Det finns alltså massor av skäl att vi delar på infrastruktur i de gigantiska digitala fabrikerna som molnleverantörerna bygger upp – inte minst för att sänka vår egen CO2-footprint.

Molnleverantörerna tar hållbarhet på största allvar och de tar kontinuerligt steg framåt för att minska deras CO2-utsläpp. Ett aktuellt exempel är Microsoft som just nu bygger datahallar i Sverige och i samarbete med Vattenfall har de satt upp ett mål att kunna använda 100 procent förnybara energikällor med en nollvision gällande koldioxidutsläpp. Den svenska Azure regionen ska bli en av de mest avancerade och hållbara anläggningarna i världen. (Öppnandet av den svenska regionen är förhoppningsvis inte långt bort!)

Så bortsett från alla andra fördelar som man får genom att lämna markens digitala lapptäcke och flytta till molnet så är det också en vinst för miljön.

Och det är bra för alla.

Läs gärna om fler fördelar i de tidigare inläggen LeverantörsfrihetEkonomin,Evergreen, eller Infrastruktur i världsklass.

 

Upptäck mer