IT-branschen

Varför lift and shift är det alternativ du bör välja när du flyttar till molnet – del 3 av 7: Evergreen

Stephan Andersson

Det är ett relativt vanligt påstående att det inte finns någon anledning att flytta upp virtuella servrar och infrastruktur till molnet. ”Det finns inga fördelar, det är bara som att flytta till en annan datahall. Det blir dyrare också.”

Påståenden som helt enkelt är felaktiga och budskap som eldats på av aktörer med andra drivkrafter och som har en annan agenda än hjälpa företag till molnet.

Välkomna till en bloggartikelserie i sju delar där jag går igenom de olika fördelar en s k lift & shift ger er.

Det här är del tre!

Vad är då lift and shift?

Det är i huvudsak ett flyttprojekt likt det ni kanske redan gjort till, eller mellan driftleverantörer på marken. Principen är att det i molnet etableras en kopia av den IT-miljö ni har on-prem men baserad på molnets olika infrastrukturtjänster. Ni flyttar era virtuella servrar och er infrastruktur till motsvarande tjänster i molnet.

Applikationer behöver i ett sådant här projekt inte byggas om eller anpassas, så rent tekniskt händer det ingenting spektakulärt vid flytten – din miljö fortsätter fungera som tidigare och dina användare kommer inte att uppleva någon större skillnad.

Men efter flytten till molnet så har du din IT-miljö på en bättre plats, med tillgång till teknologi och funktioner som inte finns på marken. Och det är nu du kan påbörja din transformationsresa till molnets intelligenta tjänster, utan att vara bunden av investeringar i infrastruktur på marken.

I dessa artiklar kommer jag att förklara fördelarna med Lift & Shift jämfört med att flytta till molnet genom att transformera IT-miljön till PaaS och SaaS tjänster.

Så, till den tredje fördelen som ni får av att snabbt flytta till molnet med Lift & Shift.

Fördel nummer 3: Evergreen IT vs Nevergreen IT!

När ni flyttar till molnet och använder molnets infrastruktur (IaaS) så får ni direkt fördel av en miljö som ständigt uppdateras och förnyas till det bättre. Molnleverantören uppdaterar den underliggande infrastrukturen med säkerhetsuppdateringar och förbättrar hela tiden funktionaliteten. Driftstabiliteten är bättre. Flexibiliteten att förändra ex vis kapaciteten på era servrar är mycket större – och enklare.

Ni får tillgång till avancerade självbetjäningsportaler där du kan styra och förändra din IT-miljö, du får automatiskt tips och råd om hur ni kan förbättra säkerheten, hur ni kan optimera kostnader m m. I molnleverantörernas portal så har ni tillgång inte bara till infrastrukturtjänster utan nu är det enkelt att också hitta och ta del av olika tjänster.

Vill ni utvärdera ex vis säkerhetslösningar, containers, databastjänster? Ni hittar allt i ”app storen” och nu kan ni faktiskt med några klick nyttja alla dessa tjänster. Att göra motsvarande övning i en markmiljö

Utvecklingstakten går inte att jämföra med det ni får av er lokala driftsleverantör (markleverantörer kallar jag dem). Det kommer ständigt nyheter i molnet som du får ta del av.

Säkerhetsmässigt så har ni nu en IT-miljö placerad på en infrastruktur som övervakas och uppdateras med säkerheten i fokus. På en nivå som få organisationer är i närheten av. De enorma resurser som molnleverantörerna spenderar på att hålla molninfrastrukturen uppdaterad och säker är något som ni får på köpet helt enkelt.

Att infrastrukturen hela tiden är uppdaterad och att tjänsterna ständigt utvecklas kallas för Evergreen IT. Lite elakt brukar jag istället kalla markmiljöer för Nevergreen IT. Men skillnaden är faktiskt enorm. Eftersom det minst sagt är sällsynt att företag eller markleverantörer har resurser att hålla infrastrukturen på marken ständigt uppdaterad.

Vi gör regelbundet beslutsunderlag för företag som vill ha en genomlysning av sitt nuläge och ett potentiellt nyläge och du är välkommen att kontakta oss för att få höra mer om hur det går till och vad du får för underlag efter en sådan genomlysning.

Bara den här fördelen kan vara skäl nog att välja Lift and Shift, beroende på ert nuläge. Men om du inte är övertygad än så kommer du att kunna läsa om sex ytterligare fördelar i bloggartikelserien ”Varför lift and shift är det alternativ du bör välja när flyttar till molnet”.

Här hittar du Bloggartikel nr 1 – Leverantörsoberoende.

Här hittar du Bloggartikel nr 2 – Ekonomin.

 

Upptäck mer