Varför lift and shift är det alternativ du bör välja när du flyttar till molnet – del 2 av 7: Ekonomin!

Stephan Andersson

Det är ett relativt vanligt påstående att det inte finns någon anledning att flytta upp virtuella servrar och infrastruktur till molnet. ”Det finns inga fördelar, det är bara som att flytta till en annan datahall. Det blir dyrare också.”

Påståenden som helt enkelt är felaktiga och budskap som eldats på av aktörer med andra drivkrafter och som har en annan agenda än hjälpa företag till molnet.

Välkomna till en bloggartikelserie i sju delar där jag går igenom de olika fördelar en s k lift n shift ger er. Det här är del två!

Vad är då lift and shift?

Som namnet indikerar betyder det att din IT-miljö lyfts upp – och skiftar plats, i det här fallet till det publika molnet.

Det är i huvudsak ett flyttprojekt likt det ni kanske redan gjort till, eller mellan driftleverantörer på marken. Principen är att det etableras en kopia av din IT-miljö på marken fast nu blir den baserad på molnets olika infrastrukturtjänster.

Applikationer behöver i ett sånt här projekt inte byggas om, så rent tekniskt händer det ingenting spektakulärt vid flytten – din miljö fortsätter fungera som tidigare och dina användare kommer inte att uppleva någon större skillnad.

Men nu har du din IT-miljö på en bättre plats, med tillgång till teknologi och funktioner som inte finns på marken. Och det är nu du kan påbörja din transformationsresa, utan att vara bunden av investeringar i infrastruktur på marken. Istället för att göra tvärtom.

I dessa artiklar kommer jag att förklara fördelarna med det jämfört med att transformera till molnet.

 

Fördel nummer 2: Ekonomin!

Innan jag går in på varför du ekonomiskt kan vinna på en lift & shift så vill jag poängtera igen – det är bara en av flera fördelar du får med att flytta er infrastruktur till molnet. Drivkraften till molnet handlar om det totala värdet ni får – innovation, säkerhet, stabilitet, skalbarhet osv.

Men du kanske har hört att det kan t o m bli dyrare att flytta infrastrukturen till molnet? Det kan vara både sant och falskt. Men om inte alltid så i alla fall oftast falskt.

Till att börja med så handlar det om vilken nuvarande kostnadsbild just ni har – och den kan skilja sig ganska stort mellan olika företag av många olika skäl. Hur kostnadseffektiv infrastruktur ni har idag kommer såklart att påverka hur starka de ekonomiska fördelarna blir för just er verksamhet.

Men, jag har sett för många gånger hur sådana kalkyler görs där man inte gör beräkningen på rätt sätt och man tar inte heller hänsyn till alla ekonomiska aspekter.

Till att börja med så har ni ett av två lägen troligen. Ni hyr er infrastruktur av en markleverantör eller så äger ni er egen IT-infrastruktur i egen hall, eller kanske placerad hos en co-location leverantör.

Låt oss ta exemplet med att ni äger er egen infrastruktur.

Utmaningen med det är att ni regelbundet behöver investera i servrar, disk, nätutrustning, SAN, licenser etc. Vad vet vi om prisutvecklingen på hårdvara? Den går bara åt ett håll – nedåt. Så när ni investerar i exempelvis ett nytt SAN så köper ni det förhoppningsvis där och då till ett mycket bra pris. Men ni vet också att om ni istället köpt ett SAN ett år senare hade ni fått mer för pengarna. Men er avskrivningskostnad är nu konstant i fem års tid. Och priset per GB är således lågt till en början men kommer att vara väldigt högt 4-5 år senare. Ska en korrekt jämförelse göras mot molnet i det här exemplet måste man ta in hela bilden.

När man beräknar serverkostnaden så är det lätt att göra ett annat misstag. Man tittar på hur servrarna är bestyckade med antal processorer, minne etc och letar upp en motsvarande konfiguration i molnet. Tricket är bara att minst 9 gånger av 10 så är serverkapacitet i molnet högre än vad ni har i er egen infrastruktur – så ni behöver inte lika många processorer exempelvis. När man istället beräknar utifrån vilken verkligen kapacitet ni behöver för era applikationer så blir oftast molninfrastrukturen faktiskt billigare. Och kom ihåg att prisutvecklingen i molnet bara har gått åt ett håll sedan dess födelse för ca 12 år sedan – du kommer att få mer för pengarna över tiden vs att du på marken sitter med fasta kostnader i 5 år för en kapacitet som tyvärr också är konstant.

Lägger vi till att med infrastrukturen i molnet får ni färre avbrott – vilket om man beräknar det ekonomiska värdet av det – snabbt gör kalkylen starkare till molnets fördel.

Lägger vi till att övervakningen, manageringen, uppdateringen etc av er molninfrastruktur nu kan göras mycket mer automatiserat, att ni får verktyg out of the box för att underlätta för er driftsorganisation så kommer kalkylen att än mer tippa över till fördel för molnet.

Och då har vi inte börjat resonera om kostnader för datahallen i sig. Till exempel.

Om vi istället tar exemplet med att ni outsourcat er infrastruktur och drift.

Ni har upphandlat en tjänst där ni får ta del av en infrastruktur som tjänst och era system övervakas och incidenthanteras. Ni har nu lämnat över ansvaret till en markleverantör i säg 3 år.

Priset är avtalat och garanterat över avtalsperioden. Ni har ett fast pris per server och månad, ni har ett fast pris per GB och månad för storage och backup osv. Om vi börjar med jämförelsen här – återigen så vet vi att priset för hårdvara går bara åt ett håll, nedåt. Att sitta med fasta priser över 3 år kan verka bra ur ett budgetperspektiv, dvs enkelt att budgetera men pris/prestanda över tiden blir sämre.

För att ytterligare förklara varför ekonomin i ett sådant scenario kan vara sämre så gör jag ett antagande: ni flyttade till leverantören och det tog er 6 månader att genomföra till en kostnad på 2 mkr som exempel när ni räknar in leverantörskostnader men också era egna. Det är en kostnad på 55 tkr/månad som kommer ovanpå er månadskostnad från leverantören. Nu tänker du kanske att det kostar ju att flytta till molnet också – jo helt sant. Men, du är leverantörsoberoende i molnet och behöver inte ta flyttkostnader igen om du vill byta leverantör. Så kostnaden att flytta till molnet är relativt det – mycket lägre.

Jag lägger in samma stycke som i exemplet där man äger sin egen infrastruktur för detta är lika aktuellt i en outsourcad miljö;

”När man beräknar serverkostnaden så är det lätt att göra ett annat misstag. Man tittar på hur servrarna är bestyckade med antal processorer, minne etc och letar upp en motsvarande konfiguration i molnet. Tricket är bara att minst 9 gånger av 10 så är serverkapacitet i molnet högre än vad ni har i er egen infrastruktur – så ni behöver inte lika många processorer exempelvis. När man istället beräknar utifrån vilken verkligen kapacitet ni behöver för era applikationer så blir oftast molninfrastrukturen faktiskt billigare. Och kom ihåg att prisutvecklingen i molnet bara har gått åt ett håll sedan dess födelse för ca 12 år sedan – du kommer att få mer för pengarna över tiden vs att du på marken sitter med fasta kostnader i 5 år för en kapacitet som tyvärr också är konstant.”

När du flyttar till molnet tar du kontroll över era IT-kostnader och de blir för det första bättre synliggjorda. Principen ”det du kan mäta kan du påverka” stämmer verkligen när det gäller din molnkostnad eftersom du nu kan styra hur mycket och när du vill använda din serverinfrastruktur. Här har du möjligheten att till exempel inventera din miljö och utvärdera när servrarna används eller hur mycket kapacitet du behöver. Ser du att de använts mindre än vad du betalar för – då kan du skala ner servrarna med säg 10-15 procent i tid och kapacitet. Det är betydande besparingar.

I spartider kan system i molnet snabbt stängas av helt. Du får då en kostnad på endast lagringen – det vill säga nära noll. När behov för systemet sedan uppstår igen kan det enkelt startas upp igen och vara tillbaka där det stoppade. Detsamma gäller till exempel under en längre semesterperiod – att delar av din IT kan stoppas och du kan spara stora summor.

Men sitter du fast i ett 3-årigt outsourcingavtal med fasta priser så har du mycket sämre chanser att snabbt kunna minska din kostnad.

Kommer vi sedan in på driftskostnaden du har från markleverantör vs vad du kan få för driftskostnad i molnet som är standardiserat och automatiserat till en mycket högre utsträckning. Ja, då är kalkylen till molnets fördel.

Vi gör regelbundet beslutsunderlag för företag som vill ha en genomlysning av sitt nuläge och ett potentiellt nyläge och du är välkommen att kontakta oss för att få höra mer om hur det går till och vad du får för underlag efter en sådan genomlysning.

 

Bara den här fördelen kan vara skäl nog att välja Lift and Shift, beroende på ert nuläge. Men om du inte är övertygad än så kommer du att kunna läsa om sex ytterligare fördelar i bloggartikelserien ”Varför lift and shift är det alternativ du bör välja när flyttar till molnet”.

Här hittar du Bloggartikel nr 1 – Leverantörsoberoende.