Tech

Varför ett Virtuellt Datacenter (VDC) i molnet?

Stephan Andersson

När ni står inför att påbörja er molnresa – eller kanske skala upp den – så är det en rad frågor som ni behöver tänka igenom innan ni börjar flytta och migrera eller bygga era system. Vad är det som ligger bakom er flytt och vad är det för behov som ni har idag och imorgon? Vad har ni för krav på säkerheten och kontrollen på er IT-miljö? Hur vill ni kunna följa era IT-kostnader framåt? Hur vill ni hantera test och utvecklingsmiljöer? Frågorna är många. Flytten till molnet är långt ifrån bara ett tekniskt projekt, det är ett verksamhetsprojekt och att ägna tid åt förberedelser i början kommer att bespara er massor av tid sedan.

Hur kommer man då igång? Det kan lätt kännas som att det blir en för stor uppgift men det finns både skickliga leverantörer, ja ex vis Asurgent 😉 som kan hjälpa er och det finns Best Practices att luta sig mot både i planeringsstadiet och för själva etableringen och flytten.

Microsoft har under flera år samlat sin best practice på hur ett företag bör planera och förbereda sin molnmiljö i något som kallas för Cloud Adoption Framework. Det är helt enkelt ett ramverk med tips och råd som faktiskt sträcker sig även efter att ni börjat använda molnet. Det är ett gediget ramverk som regelbundet uppdateras, just nu är det på ca 1 300 sidor. Kanske inget som Du läser igenom över en kopp kaffe men jag rekommenderar Dig att ögna igenom ramverket så att Du har en överblick över det stöd som ni har att ta del av på hela er molnresa.

Över då till vad ett Virtuellt Datacenter är och varför man behöver det. Egentligen är det inte konstigare än att ett VDC är först och främst en bra term som gör att vi enklare kan förstå vad det handlar om. Vi har datacenters på marken och när vi flyttar till molnet så behöver vi bygga upp vårt virtuella datacenter först innan vi flyttar in. Syftet är att sätta upp en infrastruktur med den säkerhet, nätverk, infrastrukturtjänster, AD osv som ni behöver för er verksamhet. Ni har nu också chansen att förändra och städa undan problem som ni kanske har byggt på er på marken så gå inte för fort fram i början. Ex vis så kan ni genom att tänka igenom namnstandards och att “tagga” era resurser i Azure få en detaljerad kostnadsuppföljning i Azure Cost Management som ni kan följa per kostnadsställe/avdelning/system eller vad ni väljer för struktur. Tänk igenom era krav och era behov och försök förutse era behov en bit fram i tiden. Och ta stöd i CAF:en och anlita erfarna konsulter som kan guida er rätt.

I Azure så finns “allt” som ni behöver för att etablera ett VDC och det skapas genom att ni väljer tjänster och konfigurationer direkt i er Azure Portal – eller låter er IT-leverantör göra det på ert uppdrag. Ni kommer inte att kunna skapa ert VDC helt utan att det kommer att behöva justeras och utvecklas över tiden. Men ni kan undvika en rad jobbiga fallgropar om ni hanterar det professionellt. Det fina är ändå att till skillnad från att ni har ett fysiskt datacenter med alla dess uppenbara begränsningar så kan ni istället i ert VDC bygga om och bygga ut. Det finns ett subset av CAF:en som kallas för WAF – Well Architected Framework som ger råd om hur ni konfigurerar er miljö för att optimera kostnader, prestanda och säkerhet bl a. Den kan ni alltid backa tillbaka till för att stämma av att ni tänker rätt – eller för att ställa professionella krav på er IT-leverantör.

Lycka till på molnresan och hör gärna av er till oss om ni känner att ni vill ha hjälp på vägen.

Upptäck mer