Tech

Tre vanliga alternativ att välja mellan för övervakning och managering av Din molnmiljö.

När Du har tagit beslutet att flytta era system på marken till Azure/AWS så uppstår också frågan hur systemen i molnet ska övervakas och manageras. Det finns flera olika alternativ där nedan tre brukar vara de vanligaste att ställa mot varandra:

  1. Ni har en befintlig, traditionell outsourcingleverantör som levererar driftstjänster från deras on-prem plattformar.
  2. Ni kan välja nyttja de övervaknings- och manageringsverktyg som finns hos Azure och AWS, till exempel Azure Monitor eller AWS CloudWatch och använda egen IT-personal till jobbet.
  3. Ni vill hitta ett alternativ till en tjänst byggd för de publika molnen där ni får tillgång till moderna manageringsverktyg med processer byggda för Azure/AWS samtidigt som ni får tillgång till rätt kompetens.

När vi tillsammans med våra kunder går igenom de olika alternativen så är nedan scenario det absolut vanligaste:

Den befintliga outsourcingleverantören faller ofta bort ganska tidigt då de inte har rätt kompetens, rätt manageringsverktyg eller tjänstepaketering för managering av molnmiljöer. Det finns ofta ett par duktiga lösningsarkitekter hos den traditionella outsourcingleverantören men när kunden skrapar på ytan så saknar leverantören relevant molnkompetens i leveransorganisationen. Verktyg och processer är dessutom anpassade för leverantörens egen on-prem plattform och inte för molnet.

Det andra alternativet, att använda övervakningsverktygen hos Azure och AWS är attraktiva och lätta att komma igång med. På bara några minuter kan man sätta upp en del av de övervakningsregler som behövs för att hålla kontroll på sina system. Vi hjälper kunden att göra en GAP-analys mellan nuläge på sin kompetens och resurser samt den målbild på kompetens och resurser som vi tillsammans kommer fram till att man behöver ha. I de allra flesta fall så blir det ett ganska stort gap som består av ett antal olika roller som behöver utbildas och bemannas, samt en kostsam 24/7-beredskap som behöver etableras. Kunden gör analysen att det är smart att ha bra beställarkompetens som verkligen kan och har tid att sätta sig in i verksamhetens krav, men att det blir en stor kostnad och risk att bygga den egna leveransorganisationen. Vid en djupare analys visar det sig också att det bakom de enkla larmsättningarna finns ett omfattande arbete med att konfigurera automationer och annat som uppgår till ett antal månader innan man har ett fullskaligt manageringsverktyg på plats.

Asurgents tjänst CloudOps kommer sedan upp på bordet som ett alternativ. Vi visar våra kunder en tjänst som är modern och från dag ett utvecklad för de publika molnen, som i sin mjukvara har alla de grundfunktioner man kan nyttja i Azure och AWS men som också har automationer och affärslogik färdigbyggd. Parallellt med mjukvaran i vad vi kallar CloudOps Engine finns processer uppsatta på vår Cloud Operations avdelning med tillgång till hela Asurgents organisation av molnexpertis 24/7 vid incidenter, problem, förändringsbehov och rådgivning.

Vi bygger kontinuerligt ut vår tjänst CloudOps och eftersom den redan är byggd för att stödja Azure/AWS, och där alla kunder har samma tjänster i Azure/AWS, så går onboardingen till största delen automatiserat. Vi tar inte ut någon avgift för att etablera er som ny kund i CloudOps, dvs borta är de klassiska Transitionsprojekten som kostade miljonbelopp. Vi har dessutom affärsmodellen ”stay as long as you like” och ”pay as you go” vilket innebär att våra kunder kan stoppa leveransen om den inte längre passar deras behov. Så det innebär att det inte finns några etableringskostnader och det finns heller inga exitkostnader.

Kunderna kommer oftast fram till att det är en bra idé att prova Asurgents CloudOps eftersom tjänsten levererar vad de behöver, på en affärsmodell som gör att Asurgent alltid över tid har en drivkraft att leverera ett uppfattat värde. Våra kunder provar ofta med ett färre antal system och fyller sedan på med fler system när CloudOps har bevisat sitt värde.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa Dig med ovan analys?

Kontakta oss på info@asurgent.se.

Anmäl Dig till vårt nyhetsbrev.

Upptäck mer