Karriär

The Asurgent Way – hur vi bygger bolaget inifrån

Stephan Andersson

Varje organisation och varje företag är ett socialt system. Människor möts och påverkar varandra. De utvecklar relationer, känslor och uppfattning om varandra. De delar information, gör kompromisser och fattar beslut. Deras sätt att jobba tillsammans antingen fyller dem med, eller tömmer dem på, energi. Ju bättre människorna i en organisation samarbetar för att nå gemensamma mål, desto större sannolikhet att de når målen. I en framgångsrik organisation riktas energin, tiden och kraften utåt – mot kunderna, mot affärerna.

För många år sedan fick jag höra om hur Steve Rubell, grundaren till det klassiska discot Studio 54, förstod att det var gästerna som gjorde festen och han sa därför till sina dörrvakter; “toss the salad”, dvs släpp medvetet in en skön mix av alla slags människor för att få den bästa möjliga festen; inte en homogen grupp.

Med samma utgångspunkt tycker jag att man bygger en framgångsrik och dynamisk organisation: en skön mix av professionellt kompetenta personer med olika kulörer, bakgrunder, profiler och erfarenheter som förenas i en gemensam värdegrund och förstår sin del i vårt professionella uppdrag. Det ger absolut den bästa dynamiken och ytspänningen jämfört med en homogen grupp personer där alla har samma utbildning, samma uppfattning och tycker lika.

Det är helt enkelt samma sak med medlemmarna i en organisation eller gästlistan till en fest; det är gästerna som gör festen! Detta är bra business; inte ett PK-spel för galleriet eller kortsiktigt nervöst trendspanande. Att arbeta för att skapa en utmärkt arbetsplats, att fokusera på att först lyckas internt är bra business helt enkelt; man får mer kvalificerade ansökningar till lediga platser, har lägre kostnader för sjukfrånvaro, större andel nöjda kunder och högre kundlojalitet, har högre produktivitet och lönsamhet och utvecklar mer nytänkande, kreativitet och risktagande.

Jag är också övertygad om att en framgångsrik organisation har en medvetet vald och tydlig position och en klar vision om vad det är för bolag man bygger. Med rätt personer ombord som delar en gemensam värdegrund med gemensam uppfattning om vad det är för bolag man bygger – då kommer HUR:et att ge sig. Vägen till målet kommer att utkristalliseras av gruppen. Det är en betydligt bättre och säkrare väg till framgång än om du har jobbat fram den exakta planen för HUR:et men har en dysfunktionell organisation.

När vi formulerade Asurgents affärsidé så baserade vi den på det uppenbara att teknikutvecklingen kommer att accelerera och att alla verksamheter behöver konstant förbättra sina affärsprocesser i en värld där konkurrensen förändras snabbt. Vi insåg det självklara att allt kommer att flyttas till de publika molnen för det är där utvecklingen, intelligensen och snabbheten finns. Vi har samlat några av branschens skickligaste molnkonsulter och tagit position som utmanare mot de traditionella driftsbolagen när vi hjälper våra kunder loss från det digitala lapptäcket och flyttar, övervakar och vidareutvecklar deras system i de publika molnen.

Vi har bestämt oss för att vara briljanta på att Hitta, Behålla och Utveckla talang och ha samma insikt som Studio 54:s dörrvakter angående gästernas betydelse; organisationen är summan av dess kompetenser, personligheter, erfarenheter. Det är så vi bygger bolaget idag och framåt och det är grundläggande för Asurgent; vi är ett värderingsstyrt företag vars framgång avgörs av “Vem” och inte av “Vad”.

/Stephan Andersson
VD Asurgent

Upptäck mer