IT-branschen

Sourcingdagarna 2018

Stephan Andersson

I veckan var jag inbjuden som talare på Sourcingdagarna, ett årligt event för kunder och leverantörer där erfarenheter och kunskap om IT-outsourcing diskuteras och presenteras från scen.

Arrangören var IFI, Instititutet För Informationsteknologi.

En imponerande deltagarlista med representanter från bland andra Stockholm Stad, Försäkringskassan, Saab, Tieto, H&M, Lindahl, Skatteverket, Telecomputing, FMV, Länsförsäkringar, SCB m fl.

Jag skulle tala om hur förflyttningen från mark till moln förändrar landskapet för kunder och leverantörer. Jag såg fram mot att få prata om hur jag ser på outsourcing idag men var osäker på hur publiken skulle ta mot budskapet.

För att ge en bakgrund till min presentation så har jag under nära 30 år byggt upp och lett två driftsbolag och varit leverantör av traditionell IT-outsourcing till hundratals kunder. Jag har sett hur tekniken dramatiskt förändrats – men affärsmodellen bestå. Jag har sett hur kunderna hamnat i kläm då modellen låser in kunder i långa kontrakt med fasta priser på en marknad där prisutveckling bara går nedåt.

Hur outsourcingbranschens stora löfte om proaktivitet aldrig infriats. Kunder som fastnat i den klassiska driftfällan där 75% av IT-budgeten går åt till att bara hålla allt flytande. Jag skulle kunna ta många exempel på hur den rådande affärsmodellen inom IT-outsourcing hindrar kunder att bli innovativa på riktigt där IT stöttar och bidrar till verksamheten – som det borde vara, hur den skapar passiva leverantörer p g a långa kundkontrakt med garanterade volymer. Jag vet, jag har gått i de skorna själv.

Jag visste att mitt budskap skulle provocera och sticka ut och såg fram mot att få tid på scenen.

Budskapen i min presentation kan kokas ner till:

– Klassisk IT outsourcing är en döende affärsmodell
– Svenska CIO:er bedömer att öka budgetandelen för publika moln från 3% 2017 till 30% 2020
– Big Bang – en tredjedel av leverantörerna är borta om 2 år
– Alla verksamheter kommer att nyttja molnet, du måste ha en strategi
– Molnet snabbar upp er innovation, ökar er konkurrenskraft, ger er flexibilitet att skala och – förändra er verksamhet
– Kvalitet och säkerhet är mycket bättre i molnet
– IT-avdelningen hos kunder eller leverantörer måste förändras när molnresan påbörjas. – – – Genom automatisering frigörs ca 80% av driftspersonalen som istället kan skapa konkret affärsnytta för bolagets utveckling

Min presentation startade jag med en bild på att den nuvarande outsourcingmodellen är döende och har passerat sitt bäst-före datum.

En bra inledning tyckte jag. Fick alla att titta upp och lyssna.

Jag hade sedan ett par bilder på hur IT-outsourcing vuxit fram och utvecklats – tekniskt – sedan sin begynnelse 1989 då världens första outsourcingkontrakt tecknades. Det var Kodak – IBM affären som satte igång hela outsourcingbranschen. Jag berättade om att jag för egen del tecknade mitt första kontrakt 1992 i mitt bolag ID Network. Det fanns då inget bredband, inget internet på den här tiden. Vi kunde bara på distans övervaka system och rycka ut när det krävdes.

2001 fick jag ansvaret att bygga upp verksamheten på ett annat driftsbolag, Qbranch. En tidsperiod då outsourcingversion 2.0 växte fram. Webhosting var starten där vi driftsleverantörer kunde bygga datorhallar och erbjuda 24/7 driftstjänster för websiter. Bredbandet blev bättre utbyggt och kostnaderna relativt låga så vi kunde nu erbjuda driftstjänster för alla typer av IT-system. Server virtualiseringen var nästa stora tekniksprång och vi kunde bygga de första privata molnen. Som leverantör blev investeringarna allt större – datahallar, infrastruktur och inte minst i organisationen. Avtalen med kunderna blev ännu viktigare att de var mångåriga och att vi var garanterade en viss volym över avtalstiden.

Så kom de första publika molntjänsterna 2007. Kan inte säga att jag jublade när Microsoft kom över och berättade det för oss. Vi förstod ganska omgående att det här är början på en helt ny era. Dessa gigantiska datahallar kommer att utvecklas i en takt och med enorma finansiella resurser så vi kommer på sikt aldrig att kunna hålla jämna steg. Inte ens i närheten. För varje år blev det allt tydligare för mig – den traditionella IT-outsourcingen är verkligen döende. Som lokal driftsleverantör har vi inte en chans mot de hypermoderna automatiserade tjänsterna i molnet. Modellen att tvinga in kunderna i mångåriga kontrakt, med fasta priser trots att alla vet att tekniken blir bara billigare, med ett tjänsteutbud som var relativt statiskt över åren och gav kunden alldeles för liten utveckling och proaktivitet. Kändes redan då oerhört stelbent och omodernt då affärsmodellen i de publika molnen istället var flexibel – betala för vad du använder och starta och stoppa dina system som du vill med ett utbud av tjänster som snabbt ökade – varje månad.

Slutet på 2015 hade jag bestämt mig för att lämna den traditionella outsourcingbranschen med insikten att den går bara åt ett håll och tillför alldeles för lite kundnytta. Det måste förändras, det måste göras om.

Då var då. Och nu är nu.

Jag visade några bilder från Radars rapport “The Perfect Storm” där de frågat svenska CIO:er om deras egen bedömning om hur stor andel av IT-budgeten de lägger idag på det publika molnet och vad de tror andelen är 2020, dvs om 3 år. Tillväxten är enorm, från ca 3% till ca 30%. Och det på 3 år!

Radar kallar konsekvensen av den enormt snabba förflyttningen från mark till moln för “Big Bang” och att en tredjedel av leverantörerna kommer att försvinna inom bara 2 år. Var tredje leverantör! Jag uppmanade publiken att fundera över den konsekvensen för sin egen del. Hur kommer det att påverka er?

Hela leverantörslandskapet kommer att ritas om.

Det innebär att kunder kommer att ha sin IT-miljö placerad hos leverantörer som kommer att hamna i svår ekonomisk knipa och tvingas göra neddragningar garanterat med negativa konsekvenser för kunderna.

Jag är säker på att de inte kommer att vara de bästa rådgivarna för kundernas molnresa, incitamentet att hjälpa kunderna till bättre lösningar utanför deras egna hallar finns inte. Jag är också säker på att tjänsteutveckling och säkerhetsarbetet blir eftersatt när huset brinner.

Nej, jag är inte optimistisk för branschen. Den modell som råder har tjänat ut sitt syfte. Den var bra då. Men inte nu.

Jag visste att alla i publiken inte skulle uppskatta vad jag målade upp för framtid. Jag sa att jag får nog inga julkort från branschkollegorna, men jag pekar inte finger på någon, det här är en branschstruktur som de sitter fast i. Jag är säker på att driftsleverantörerna redan idag känner av förflyttningen från mark (dvs från deras hallar, deras investeringar) – till molnet.
Jag växlade sedan över till att prata om varför förflyttningen nu går så snabbt och vad det är för drivkrafter bakom. Det handlar inte i första hand om att spara kostnader. Det handlar om att öka på innovationen i verksamheten. Det handlar om att snabbare komma fram med nya tjänster till sina kunder. Att komma åt intelligensen (ex vis kognitiva system, robotar, IoT) i molnet för att bli snabbare och bättre som organisation. Det handlar om att flexibiliteten att kunna skala och förändra sin verksamhet snabbt utan att sitta fast i stora investeringar. Att hyra applikationer som färdig tjänst.
Att komma loss från det Digitala Lapptäcke som håller verksamheten kvar i den klassiska Driftfällan. Och att få en hög kvalitet och säkerhet totalt i sin IT-miljö.

Jag visade exempel på det enorma utbud av tjänster och lösningar som finns i molnleverantörernas app markets (jmf med appstore), redo för att testa, labba och skapa nya lösningar för sina kunder och sin egen verksamhet. Ofta helt gratis att prova på olika tjänster.

Det publika molnet innebär också att IT-avdelningar hos kunder och driftsleverantörer måste förändras i grunden. Allt kan styras med kod och vi behöver inte längre stora driftsorganisationer. Jag kan likna det vid den stora yrkesgruppen “adidas-tekniker” som för 10-15 år sedan var en mycket stor yrkesgrupp. Men fjärrstyrning från helpdesk och automatiska installationer över nätverket har inneburit att en bråkdel är kvar av yrkesgruppen. Nu står den klassiska driftavdelningen på tur. För det traditionella driftsjobbet utförs dels av molnleverantörerna och resten kan till mycket stor del automatiseras.

När vi skapat vårt erbjudande CloudSourcing har vi kunnat göra det befriat från investeringar på marken.

Det gör att vi inte är tvingade att få kunderna att köpa en viss typ av tjänst, vi kan agera helt oberoende och hjälpa kunderna till de tjänster i molnet som passar dem bäst.

För att helt utmana den traditionella outsourcingmodellen har vi utvecklat en tjänst, ett system som är anpassat för de publika molnens infrastruktur och plattformar och som ersätter den traditionella driftavdelningens arbete.

Asurgents CloudOps övervakar och åtgärdar automatiskt 24/7. Vår driftsorganisation finns bara i beredskap om det krävs. Automatiseringen ökar kvaliteten i driften, åtgärderna sker ögonblickligen, allt loggas och driftskostnaderna blir lägre. Och vi kan istället lägga tid på att hjälpa våra kunder i deras utveckling av sin verksamhet m h a molnet.

Och vi har en avtalsmodell som innebär att våra kunder inte behöver teckna långa kontrakt, utan de betalar per timme. Och priset på vår tjänst kommer att kunna sänkas över tiden och alla våra kunder kommer att få ta del av prissänkningen direkt. Precis som vilken molntjänst som helst. CloudSourcing är en idé vars tid är kommen.

Konferenciern kommenterade min presentationen innan jag gick av scenen med att budskapet var provokativt men bra och lade till: “Jag tror inte att det räcker med att en tredjedel av leverantörerna försvinner”.
Jag satte mig sedan vid mitt bord igen, insåg att jag satt ensam. Kändes symboliskt. Undrade om arrangören verkligen visste vad de gjorde när de bjöd in mig som talare. Och om jag är välkommen igen.

Vill du höra mer om CloudSourcing och vår tjänst CloudOps?

Vill Du höra mer om CloudSourcing och hur vi kan påstå att den traditionella IT-outsourcing affärsmodellen har passerat sitt bäst-före-datum och CloudSourcing är en idé vars tid har kommit är du välkommen till vår seminarieserie “CloudSourcing – Så fungerar det”.

Den 17 april är nästa tillfälle då vi kommer att berätta om vår tjänst CloudOps och du kommer att få träffa och ställa dina frågor direkt till våra seniora molnarkitekter och rådgivare på Asurgent som har många års praktisk erfarenhet av stora migreringar och nyinstallationer i de publika molnen.
Jag hoppas vi ses där!

Stephan Andersson VD Asurgent

Med vår affärsmodell baserad på de hypereffektiva automatiserade plattformarna i de publika molnen som vi på Asurgent kallar CloudSourcing flyttar vi våra kunders system från mark till moln, långt bort från det digitala lapptäckets begränsningar.

Vi sitter inte fast, som de traditionella outsourcingbolagen, i en gammal affärsmodell med stora investeringar på marken och kan därför med full kraft hjälpa våra kunder att få de lösningar som skapar mest värde för verksamheten och helt utan krav på långa och stelbenta kontrakt.

Upptäck mer