Tech

Planera din tillgänglighet i molnet

En illusion och missuppfattning som många bär på är att molnleverantörerna löser all redundans och tillgänglighet, bara man väljer deras plattform. Oavsett om du använder Azure, Amazon, Google eller någon annan leverantör måste du alltid komma ihåg att de tillhandahåller en verktygslåda av tjänster som hjälper företag att bygga lösningar med hög tillgänglighet – men de kommer inte att bygga dem åt dig.

Här tittar vi närmare på hur du kan lösa tillgängligheten i Microsoft Azure. Men principerna är de samma för de andra leverantörerna.

Varje tjänst har sitt eget servicenivå avtal (SLA). Baserat på vilka tjänster det egna företaget levererar, deras SLA och faktiska krav på upptid kan du behöva bygga bättre redundans än vad leverantörens tjänst i sig tillhandahåller. Kombinerar du flera olika molnlösningar för att leverera din tjänst krävs mer planering av redundans för att öka tillgängligheten.

Två konkreta sätt att öka tillgängligheten i Azure är Availability Sets och Availability Zones:
– Availability Sets – sprider ut en workload över flera maskiner och fysiska rack men inom samma datacenter.

– Availability Zones – sprider ut en workload över flera fysiska platser.

Availability Sets skyddar inom datacentret

Denna uppsättning fungerar med virtuella servrar och tillåter dig att gruppera två eller flera servrar inom ett set. Availability sets kommer lägga servrarna i olika Fault Domains – tänk dig olika fysiska rack – samt olika Update Domains – tänk dig patch grupper. Setet kommer att se till att minst en server är uppe.
Om vi tänker oss en praktisk tillämpning kan ett exempel vara att man lägger två webbservrar i samma Availability Set och två databasservrar i ett annat Availability Set. På så sätt höjer vi tillgängligheten dramatiskt, eftersom det i princip krävs att hela datacentret ska gå ner för att påverka vår webb-/databaslösning.

Availability Zones skyddar över flera datacenter

En Availibility Zone är en fysisk separat zon inom samma Azure-region vilket skyddar dig från att ett helt data-center försvinner.

Availability Zones består av två stycken tjänster:

– Zone Services, som gör att du kan knyta en resurs till en specifik zon, exempelvis virtuella maskiner, managerade diskar eller IP-adresser.

– Zone-redundant services där plattformen i sig automatiskt replikerar data mellan olika zoner. Exempelvis zone-redundant storage och SQL-databaser.

Availability Zones stödjer även andra typer av resurser än virtuella servrar. Några exempel är lastbalanserare, IP-adresser, Service Bus, ExpressRoute, Event Hubs, med flera.

Region Pairs skyddar ytterligare

Två Azure-regioner som ses som ett par kallas Region Pairs. De två regionerna ligger geo-grafiskt oftast inom samma kontinent. Ett exempel är West Europe som är ett Region Pair med North Europe.

Bygger man lösningar med geografisk redundans gör man det med fördel med två regioner, i ett Region Pair.

Det finns nämligen flera fördelar med Region Pairs:
– Olika PaaS tjänster som exempelvis Azure Storage tillhandahåller automatisk replikering av data mellan regionparen.
– Inom varje par är en region prioriterad. Det innebär att minst en region är prioriterad, vid incidenter som påverkar båda regionerna, när Microsoft löser sina problem.

– Uppdateringar på underliggande infrastruktur produktionssätts inte i båda regionerna samtidigt. Om det skulle vara en uppdatering som, oavsiktligt, påverkar tjänsterna så blir bara en av två regioner påverkade.

Planera för tillgängligheten

Tillgänglighet kräver planering. Första steget är medvetenhet och att definiera vad som egentligen krävs av de tjänster du tillhandahåller. Att simulera fel, övervaka och utvärdera är en bra fortsättning. Microsoft bjuder på flera bra tips i sin dokumentation (https://docs.microsoft.com/sv-se/azure/architecture/reliability/).

Känner du att du vill ha mer – hjälp med implementation, bollplank eller strategipartner – hör av dig!
David Järnström
Senior Cloud Architect, Asurgent

Upptäck mer