IT-branschen

På väg till molnet? Här är tips på en bra endagsutbildning i höst för IT-beslutsfattare!

Stephan Andersson

Världen blir digital; allt som kan bli ettor och nollor blir ettor och nollor. Precis som vid den industriella revolutionen står hela samhället inför en stor förändring och inte minst IT-branschen där hela ekosystemet på kort tid kommer att ritas om. Det ledande nordiska IT-marknadsundersökningsföretaget Radar släppte i december 2017 en rapport kallad “The Perfect storm” där de bl a konstaterar att 2,9% av svenska IT-budgetar spenderas idag på publika molntjänster. År 2020 kommer siffran att vara tio gånger högre. Det här kommer att innebära att en tredjedel av IT-företagen inte kommer att klara sig då de sitter fast i gamla affärsmodeller, utdaterade tjänster och med fel kompetenser.

Stora utmaningar för IT-branschen alltså, men utomordentligt goda nyheter för alla kunder.
Det går som bekant inte att stoppa en idé vars tid har kommit: kundnytta vinner alltid i längden över teknik. Molntjänster handlar i grunden om en industrialisering av IT: från det lokala småskaliga manuella, personberoende hantverket till de storskaliga hypereffektiva digitala tjänstefabrikerna som de publika molnen i praktiken är med sina standardiserade och automatiserade tjänster. Kunder får en överlägsen kundnytta genom att få tillgång till datakraft och funktioner som har möjlighet att förändra verksamheten i grunden.

Jag vill tipsa dig som är IT beslutsfattare och står inför eller nyligen har påbörjat ett arbete med molnbaserade tjänster om den endagarskurs som IFI (Instititutet För Informationsteknologi) kör vid flera tillfällen under hösten; “Molntjänster och molnstrategi – introduktion”.

Jag vill tipsa dig som är IT beslutsfattare och står inför eller nyligen har påbörjat ett arbete med molnbaserade tjänster om den endagarskurs som IFI (Instititutet För Informationsteknologi) kör vid flera tillfällen under hösten; “Molntjänster och molnstrategi – introduktion”. Det är skickliga och erfarna kollegor från Asurgent som är kurslärare, mycket bra kurs för den som vill skaffa sig en överblick och få svar på frågor som; Vad är molnet egentligen? Hur hanteras säkerheten i molnet? Hur genomförs en molntransformation?

Ur kursbeskrivningen:

“Marknaden för molntjänster växer i snabb takt och det finns många fördelar att uppnå med en förflyttning till molnet. För att fatta rätt beslut för din verksamhet är det avgörande att du förstår vad det innebär i praktiken. Vad är molnet egentligen? Hur hanteras säkerheten i molnet? Hur genomförs en molntransformation?

Detta och många fler frågor får du svar på under kursen “Molntjänster och molnstrategi – introduktion.” Utbildningen ger dig både god teoretisk kunskap och praktiska inslag.
Dagen startar med en grundlig genomgång av vad molntjänster är, hur långt fram tekniken har kommit och vad man kan förvänta sig längre fram. Nyckelområden som säkerhet och kostnader lyfts särskilt fram med betoning på skillnader mot klassisk IT-leverans.

I ett praktiskt pass visar arkitekter live hur system snabbt kan sättas upp och samtidigt visas på viktiga delar i att beakta vid design och uppsättning. Dagens avslutas med fokus på områden kring hur en övergång till molntjänster bedrivas, inte minst hur uppföljning och governance bör ske för att skapa god kontroll.”

Här kan du kan läsa mera här och sedan anmäla dig t ex till den 5 september:
https://ifi.se/utbildning/molntjanster-och-molnstrategi-introduktion/
Dela gärna detta inlägg till kollegor som du tror kan ha nytta av en sådan här översikt av molnets möjligheter.

Upptäck mer