IT-branschen

På dessa tre sätt drar du nytta av molnets fördelar

Stephan Andersson

Jag får dagligen frågor om molnets fördelar jmf med den infrastruktur som finns på marken. Jag ska försöka beskriva vad de publika molntjänsterna är och framförallt vilket värde de skapar.

Det görs ofta jämförelser med de kapacitetstjänster som kan hyras från de traditionella driftleverantörerna. Men skillnaderna är nu så stora att det i många hänseenden inte längre är relevant att ens jämföra dem.

Det finns likheter till viss grad, absolut. Men vad du kan få i de publika molnen kan du helt enkelt inte ens köpa på marken. Eller så är kostnaderna för samma funktion på marken absurt mycket större.

Jag vill börja med att konstatera att IT inte längre är en teknisk fråga, IT är digitaliserade affärsprocesser och är därför en verksamhetsfråga. Verksamhetens krav på IT kan sammanfattas till mer, nytt, snabbare och flexiblare – allt för att stötta affärsverksamhetens krav på ständig innovation, förändring och utveckling. Samtidigt knakar och brakar det i dina befintliga IT-systems digitala fogar då du sitter fast med en digital fotboja  som håller dig fast i gårdagen. Och gårdagens digitala lapptäcke främjar inte innovation eller affärsutveckling.

Den nyligen lanserade rapporten “The perfect storm” från Radar är den största årliga kartläggningen av den svenska IT-marknaden och beskriver läget så här: “Andelen investeringar inom IT och digitalisering som ligger utanför den traditionella IT-budgeten ökar allt mer. IT-chefer och IT-leverantörer måste snabbt anpassa sig för att inte bli frånåkta. Eftersom olika initiativ från verksamheten ökar måste IT både på kund- och köparsida bli bättre på verksamhetskompetens för att klara av att hålla en strategisk position. “

Samtidigt som många företag sitter fast i det digitala lapptäcket och tvingas i genomsnitt använda ca 75% av sin IT-budget på att upprätthålla status qou pga dyra driftskostnader sker nu den omfattande förändring som kallas IT-branschens industrialisering. Denna förändring sker tack vare fördelarna med de publika molnen vs den traditionella infrastrukturen på marken hos enskilda företag eller hos driftleverantörerna: molnens enorma kapacitet, flexibilitet och redundans, flexibla kontrakt, inga inlåsningar, proaktivitet – på riktigt, pay as you go, fördelar för miljö och hållbarhet, rätt pris hela tiden samt överlägsen säkerhet och kontroll.

Om du kommit till insikt om ovanstående är det dags att du konkret tittar på hur du kan dra nytta av de publika molnens överlägsna fördelar och möjligheter.

TRE SÄTT SOM DU DRAR NYTTA AV MOLNETS ALLA MÖJLIGHETER

I grunden är molnet en ny affärsmodell där du från extremt effektiva och gigantiska datacenters hyr och får omedelbar tillgång till hårdvara, tjänster och applikationer. Dessa enorma datacenters drivs med industriell pris och prestanda: långt ifrån det småskaliga, lokala, personberoende hantverk som traditionell IT alltid varit.

Du utnyttjar tekniken som en vanlig tjänst istället för en fysisk tillgång. Du slipper därmed äga eller kämpa med att uppdatera och underhålla dina IT-system. Du betalar en avgift per månad men drar nytta av leverantörens enorma stordriftsfördelar som du efter dina behov snabbt och effektivt kan skala upp och ned – eller t o m låta molnet att automatiskt göra det åt dig. Du kan snabbt, enkelt och flexibelt testa nya tjänster; är du nöjd behåller du dem, om du inte är nöjd stänger du av dem.

Det finns tre huvudsakliga tjänstekategorier i molnet som du kan hyra var för sig eller tillsammans och kombinera efter din verksamhets behov:

1. Hyr infrastruktur som tjänst, s k Infrastructure as a Service (IaaS)

Att hyra infrastruktur som tjänst innebär att du med några knapptryckningar hyr en eller flera virtuella servrar och hela din IT-miljö med lagring, nätverk, backup osv. Du installerar dina databaser och applikationer och betalar därefter per timme som servern är aktiv eller utifrån hur stor datamängd du lagrar osv.

Det finns många fördelar att hyra en modern och automatiserad infrastruktur i de publika molnen. Ex vis  slipper du binda kapital och göra stora investeringar i egen infrastruktur, Du får out-of-the-box en mycket hög säkerhet, kan enkelt välja geografisk redundans för din infrastruktur, med hög automationsgrad och du använder och betalar bara för den infrastruktur och servrar så länge som du behöver under dygnet. Bland annat.

Den här nivån är den som är mest jämförbar med “molnet” på marken som många hyr kapacitet av från driftleverantörer. Men skillnaderna redan på den här nivån är stora. Oftast kan du ex vis inte stänga av och på din miljö och betala per timme, du kan ofta inte få en geografiskt redundant infrastruktur, säkerheten är sämre, automationsgraden är oftast lägre och du som kund behöver lägga beställningar som någon tekniker hos leverantören ska hantera, infrastrukturen uppdateras inte lika snabbt och ofta vilket kan skapa problem för dig som kund. Bara för att ta några exempel.

2. Hyr plattform som tjänst, s k Platform as a Service (PaaS)

När du hyr kompletta plattformstjänster i molnet behöver du inte ens fundera över den underliggande infrastrukturen – den bara finns där inbakad i den plattformstjänst du hyr. Det är färdiga tjänster och funktioner “på kran”.
Du har tillgång till att hyra ett stort – och snabbt växande – utbud av tjänster som möjliggör för utvecklare och IT-avdelningar att skapa och leverera applikationer i molnet – och tillföra nya funktioner till dina existerande applikationer.
Fördelarna med att bygga och vidareutveckla applikationer med hjälp av alla färdiga komponenter som finns minskar drastiskt tiden för utvecklingen och ökar lika drastiskt kvaliteten. Verktygen som erbjuds som en tjänst gör det möjligt för dig att analysera data, upptäcka insikter och identifiera mönster och förutsäga resultat för att förbättra prognoser, beslut om produktdesign, avkastning på investeringar och andra affärsbeslut. Det betyder att det finns färdiga funktioner som Machine Learning, funktioner för IoT, BI analyser m m.
Det är som en stor appstore där ni kan testa olika funktioner för att skapa nya lösningar. Den här nivån finns i praktiken inte att köpa på marken. Här går det inte längre att jämföra mark och moln.

3. Hyr applikation som tjänst, s k Software as a Service (SaaS)

Att hyra program som tjänst innebär att du köper eller hyr ett färdigt program eller applikation direkt från leverantören. Du behöver bara skapa ett konto och sedan kan du logga in och köra igång. Programmen är webbaserade och därmed tillgängliga oavsett var användaren befinner sig eller vilken enhet som används. Förutom själva programmet ingår allt du behöver i form av infrastruktur och plattform. Och applikationen är alltid uppdaterad i senaste version.
Kända exempel på applikationer som du kan hyra Microsoft 365, Salesforce, Dropbox, Slack.
Drivkraften för att använda de publika molnen är inte kostnadsbesparing. Kostnaden blir irrelevant och värdet av molnet är det som avgör transformation till molnet eller inte.
Molntransformationen drivs av att skapa ett större värde för verksamheten. Bolag som använder de publika molnen vittnar istället om att drivkraften är saker som
– innovation i och av sin verksamhet,
– flexibilitet att kunna använda tjänster och kapacitet när det behövs i projekt eller beroende av säsongsvariationer,
– betydligt ökad snabbhet att utveckla nya tjänster för att stärka sin konkurrenskraft
Frågan om mark eller moln är därför inte en IT fråga, Det är en verksamhetsfråga.

VÄLKOMMEN PÅ FRUKOSTSEMINARIE 20 FEBRUARI

Med vår affärsmodell baserad på de hypereffektiva automatiserade plattformarna i de publika molnen som vi på Asurgent kallar CloudSourcing flyttar vi våra kunders system från mark till moln, långt bort från det digitala lapptäckets begränsningar. Där tar
vi ansvar för att våra kunder kan dra nytta av molnets kapacitetsfördelar och snabbt växande utbud av smarta tjänster och funktioner.

Vi sitter inte fast, som de traditionella outsourcingbolagen, i en gammal affärsmodell med stora investeringar på marken och kan därför med full kraft hjälpa våra kunder att få de lösningar som skapar mest värde för verksamheten och helt utan krav på långa och stelbenta kontrakt.

Vill Du höra mer om CloudSourcing och hur jag kan påstå att den traditionella IT-outsourcing affärsmodellen har passerat sitt bäst-före-datum och CloudSourcing är en idé vars tid har kommit är du välkommen till vår seminarieserie ”CloudSourcing – Så fungerar det”. 

Den 20 februari är nästa tillfälle och du kommer att få träffa och ställa dina frågor direkt till våra seniora molnarkitekter och rådgivare på Asurgent som har många års praktisk erfarenhet av stora migreringar och nyinstallationer i de publika molnen.

Jag hoppas vi ses där!

Stephan Andersson
VD Asurgent

Upptäck mer